ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 5 ตุลาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไทยแอล.เอ. เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณ พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ เป็นประธานที่ประชุม คณะสงฆ์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหารวัด เข้าประชุมพร้อมหน้า บุญส่ง อนันตสุคนธ์ ประธานจัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กล่าว ขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกๆ แผนก ที่ร่วมแรงร่วมใจเสียสละเตรียมความพร้อมของงานอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยยาก งานนี้จะประสบความเร็จมิได้หากปราศจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ตนเองก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเช่นกัน โดย เฉพาะอย่างยิ่ง วัดกำลังดำเนินการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งแรกในอเมริกา ต้องใช้งบประมาณถึง 6 ล้านเหรียญ จึงต้องช่วยกันอย่างเต็มสติกำลัง

ในส่วนของการเตรียมงานแผนกต่างๆ โดยเฉพาะกองประกวดนางนพมาศ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานมาทุกปี สำหรับปีนี้ คุณไอด้า ยุพินพักตร์ เตโชภาส นักขายประกันชื่อดัง ให้เกียรติเป็นประธาน โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองประกวด มีรางวัลทุนการศึกษาสำหรับสาวงามที่ได้ตำแหน่งนางนพมาศ 1,000 เหรียญ และรองนางนพมาศอีก 2 คน คนละ 500 และ 400 เหรียญ ตามลำดับ นอกจากนั้นก็มีรางวัลขวัญใจมหาชน (จากการเชียร์ลูกโป่ง) 500 เหรียญ และรางวัล ขวัญใจสื่อมวลชนอีก 300 เหรียญ สาวงามที่สนใจพัฒนาตนเองบนเวทีประกวดนางนพมาศ ติดต่อสมัครได้ที่ คุณไอด้า โทร. 818-468-3585 คุณศรีเรียม แฮร์ดีไซน์ 714-778-4222 คุณหน่อย แฮร์ดีไซน์ 323-662-7401 และที่ ป้าจอย กิริยา หิรัญพลกุล 323-363-8898

ในส่วนของการประกวดกระทง ซึ่งถือเป็นสีสันของงานลอยกระทงที่จะขาดเสียมิได้ ปีนี้ ครูอี๊ต พิไลลักษณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นหัวหน้าแผนกประกวดกระทง ขอเชิญพี่น้องไทยที่มีศิลปอยู่ในหัวใจ ส่งกระทงเข้าประกวดในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน โดยกระทงจะทำด้วยวัสดุสดหรือแห้งก็ได้ทั้งสิ้น ขนาดของกระทงพิจารณาตามความเหมาะสม ขอเชิญติดต่อรายละเอียด เรื่องรางวัลได้ที่ครูอี๊ด โทร. 818-217-5367


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “งานทำบุญออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ” ในวันอาทิตย์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watchinohills.org E-mail: watchino18@gmail.com และขอเชิญสนับสนุนวัดด้วยการซื้ออาหารของทางวัด บริการเปิดตลาดขายอาหารคาว-หวาน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.30 น.

ในวันอาทิตย์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมเป็นประธานทอดผ้ากฐินสามัคคี-ประเพณีลอยกระทง สามารถแจ้งความประสงค์เป็นประธานร่วมติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลข้างต้น


ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมฟังเทศน์พระเจ้า 10 ชาติเรื่อง “พระเวสสันดร” กัณฑ์สุดท้าย ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 16.30 น.