ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 6 พฤษภาคม 2557

“ตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชน” โดยวัดไทยลอสแองเจลิส เปิดบริการพี่น้องไทยที่มาไหว้พระสวดมนต์และทำบุญสุนทาน กันตามประเพณีแต่โบราณ ซึ่งเป็นการเปิดรอบ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมานั้น เหลืออีกไม่กี่วันก็จะ ครบรอบ 2 ปีแล้ว กระแสตอบรับของพี่น้องไทยเป็นไปอย่างอบอุ่น คณะกรรมการฝ่ายตลาดของวัดกำลังดำเนินการปรับ ปรุงเพื่อตอบสนองการสนับสนุนของพี่น้องไทยอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดขั้นตอนในการปรับปรุงก็จะแจ้งให้พี่น้องไทย ได้รับตามกันตามลำดับ แต่เบื้องต้นนึ้ขอประกาศรับสมัครพ่อค้าแม่ขายตามรายการอาหารดังต่อไปนี้ คือ 1. ก๋วยเตี๋ยว 2.ส้มตำ 3. ข้าวแกง 4. ผัดไทย 5. ข้าวมันไก่ 6. กล้วยแขก 7. ขนมครก 8. ขนมหวาน 9. ขนมโตเกียว 10. ขนมแห้ง และ 11. ปาท่องโก๋

สนใจก็เชิญติดต่อรับใบสมัครได้ที่ พระนายเวร บนอุโบสถศาลา หรือที่ พระมหาประจวบ ฐานจนฺโท 818-915-6873 และ ตามรายการอาหารนั้น ถ้ามีผู้สมัครเกิน 2 ราย ในแต่ละรายการ คณะกรรมการตลาดก็จะดำเนินการจัดแข่งขัน ซึ่งวันและ เวลาการแข่งขันก็จะแจ้งให้ทราบตามลำดับ

ช่วงนี้วัดไทยฯ ของเรา จัดรายการ “สัปดาห์แห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน” ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2560 ดำเนิน การอบรมและนำกรรมฐานโดย พระอาจารย์พระมหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช แห่งมูลนิธิธรรมจาริก กาญจนบุรี มีพี่น้องไทย ที่สนใจพัฒนาชีวิตด้านในเข้ารับสมัครการอบรมไม่ต่ำกว่า 70 ท่าน ใช้สถานที่ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นบน เป็นที่ปฏิบัติด้วยควาามสะดวกสบาย คณะของ คุณรัชนี เหมาคม คุณพจมาน อัตตะวนิช คุณนุชนารถ ศิริน และคุณนุพันธ์ ชลานุเคราะห์ บริการอาหารตลอดเวลา

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมแสวงบุญในงานสมโภชการก่อ ตั้งวัดครบรอบ 19 ปี ของวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ พร้อมทั้งร่วมฉลองสมณศักดิ์ และสัญญาบัตร พัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมุนีวิเทศ ของท่ายเจ้าอาวาส พระครูรัชมงคลวิเทศ ซึ่งได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา โดยงานนี้จะมีพระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ ทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐอื่นๆ เข้าร่วมในพิธี และแสดงมุทิตาจิตไม่ต่ำกว่า 200 รูป ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปัจจัยทิพย์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้าโดยพร้อม เพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญปฏิบัติธรรม วิปัสสนากัมมัฏฐาน อุปสมบท บวชชี-พราหมณ์ 10 วัน 10 คืน โดยมีพระอาจารย์มาสอนจากประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-14 พฤษภาคม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล และน้ำปานะ ได้ทุกวัน และขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญงานวันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com