ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 17 ตุลามคม 2563

งานพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย คุณสมภพ คุณพรรณี แม้นนิล เป็นประธานทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020 นี้ และพิธีทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยคุณกุสุมา คุณคำนำ คุณวาสินี ธรรมปัญญา และครอบครัว เป็นประธานทอดถวาย ท่ามกลางสถาน การณ์โควิด ซึ่งทุกคนที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ล้วนใส่หน้ากาก และรักษา Social Distancing ตามกฎระเบียบของ City งานทำบุญทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานผ่านไปด้วยดี

หลังจากเสร็จพิธีบนอุโบสถได้ประกาศปัจจัยทำบุญเข้าวัดในตอนนั้น $70,000.- แต่หลังจากได้รวมยอดอื่นๆ ที่ญาติโยมมาทำบุญกันที่เต็นท์ ตามตู้บริจาคต่างๆ และ Check ที่ได้รับทาง Mail ทั้งหมดแล้ว เป็นยอดรายรับโดยประมาณเป็นจำนวนเงิน $110,794.96 คณะสงฆ์วัดไทยแอลเอ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระ เทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญญาติโยมผู้ศรัทธาทุกท่าน ขอบารมีพระคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง ให้เจริญสิริสวัสดิ์ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการคือ อายุวรรณะ สุขะ พละ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึ่งปรารถนาทุกประการ

วัดไทยลอสแองเจลิส โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ขออนุโมทนาบุญ แด่สมาคมพยาบาล โดยคุณสุนีย์ โพด้วง และคณะพยาบาล พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนทั่วไป ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นการเทศน์กัณฑ์สุดท้าย ที่สรุปยอดตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์ที่ 13 เป็นกัณฑ์ที่ 14 พระคาถาพัน มี 1000 พระคาถา ท่านพระมหาประจวบ ฐานจันโท เป็นองค์แสดง ได้ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ถวายเข้าวัด $4,221.- ขอบารมีพระรัตนตรัยบันดาลให้ประสบแต่สุข เจริญสิริสวัสดิ์ด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดกาล

คณะสงฆ์วัดไทยแอลเอ ขออนุโมทนาบุญ สภาสตรีไทยแห่ง แคลิฟอร์เนียภาคใต้ โดย คุณยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธาน และกรรมการ ที่ศรัทธาเป็นเจ้าภาพอาหารเพล ตามโครงการ “บิณฑบาตอาหารกลางวันเดือนละครั้ง” เพื่อลดค่าใช้จ่ายของวัด โดยจัดทำ น้ำพริก ปลาทอดกรอบ ผัดผักเจใส่เต้าหู้ ผัดเผ็ด กระดูกหมูอ่อน และผลไม้ขนุน มาถวาย พร้อมทั้งญาติโยมนำมาถวายอีกหลายอย่างล้วนแล้วแต่เลิศรส และขออนุโมทนาบุญ คุณกนกวรรณ รอดโฉม และคุณพัชรี นาดี แห่งห้องอาหาร “อรุณี” ที่จัดอาหารแกงป่า ห่อหมก หมูเค็ม และขนมหวานเข้าร่วมโครงการในวันรุ่งขึ้นด้วย ขอพระคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครองให้เจริญ ในธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป สาธุ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน” วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. โดยมีคุณมนัส ทวีหมื่นล้าน เป็นประธานกฐิน คุณวิชัย-ดร.บังอร โสฬส คุณเยาวพร นุรักษ์ คุณสุวินัย สาตมาลี เป็นประธานผ้าป่า ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายผ้าป่าบริวาร มีโรงทานฟรี ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com