ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 14 กรกฎาคม 2555
วัดสุทธาวาส วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ตักบาตรพระประจำวันเกิด หล่อเทียนเข้าพรรษา และเวียนเทียนเนื่องในงานบำเพ็ญบุญ “วันอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา” ขออนุโมทนาขอบคุณสุณี Dietz ณัฐกร Swope จันทร์เพ็ญ Schalbe ประธานทอดผ้าป่าป่าสมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา และวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญมหามงคล สร้างพระประธาน ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์

วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญร่วมงาน Hawaii Night การกุศล สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดพุทธิชิโนฮิลส์ วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.00-24.00 น. ณ Arcadia 357 Campus Dr., Arcadia, CA 91066 โดยวงดนตรีมรกตสยาม พร้อมนักร้องประจำวง เช่น สุพรรณิกา ฉายาพรรณ, ธีรา เอมเปรมศิลป์, นวลลดา บุษยะจินดา พบกับพระเอกหนังไทย Bangkok Revenge ติดต่อสอบถามซื้อบัตรได้ที่คุณจอย 323-363-8898 ดร.แหลมทอง 909-896-5786 บัตรราคา $ 25, VIP $ 30

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญกุศลปฏิบัติธรรม บวชชี-พราหมณ์ วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ฟังเทศน์มหาชาติชาดก 13 กัณฑ์ ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 4-5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino@sbcglobal.net, www.watchinohills.org


วัดไทยแอล.เอ. ผ่านไปครึ่งทางแล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ โดยคณะครูอาสาจากโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม นำทีม โดยที่เหลือเวลาเพียง 4 สัปดาห์ เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เป็นอธิกมาศ มีเดือน 8 สองครั้ง นับตามจันทรคติ วันเข้าพรรษาปีนี้จึงล่วงเลยไปถึงวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555 ทำให้มีกิจกรรมอัน เนื่องกับการเรียนการสอนต่อเนื่องกันทุกสัปดาห์

เริ่มด้วยสัปดาห์นี้ คือวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม คณะครูอาสาฯ ร่วมใจกันจัดพิธีไหว้ครูประจำปี เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยประสบการณ์ตรง มีกิริยามารยาทเรียบร้อย เคารพผู้ใหญ่มีกตัญญูกตเวทิตา ต่อผู้อาวุโส โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคุณของครู โดยพิธีดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญผู้ปกครอง นำบุตรหลานพร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน มอบดอกไม้ให้คุณครูพร้อมทั้งกราบขอพรจากคุณ ครูเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างไม่มีสิ้นสุด

สำหรับกิจกรรมอันเนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษา คือ ประเพณีหล่อเทียนเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาตลอดไตรมาส จุดเทียนบูชาทำวัตรสวดมนต์เช้าเย็น โดยคณะครูอาสาฯ กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เชื่อกันว่าการหล่อเทียนจะทำให้เกิดอานิสงส์ คือ เป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาด มีชีวิตก้าวหน้า ประสบแต่สิ่งดีงาม จึงขอเชิญท่านผู้ปกครองไปร่วมหล่อเทียนกับคณะครูอาสาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

คณะนักร้องประสานเสียง "สวนพลู" โดย อ.ดุษฎี พนมยงค์ เป็นผู้อำนวยการ และ ไกวัลย์ กุลวัฒโนทัย เป็นผู้ควบคุมวง มีกำหนดเปิดการแสดงชุดใหญ่ที่โรงละครของมหาวิทยาลัย UCLA ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมสนับสนุนโดยพร้อมเพรียงกัน