ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 28 มีนาคม 2558

วันอาทิตย์ ที่ 12 เมษายน 2558 ซูซี่ Stevenson ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญงานวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2558 และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน “สร้าง Parking Lots 83 คัน” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495