ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 18 เมษายน 2558

คณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดจัดสอบประโยคบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2558 ตามมติของมหาเถรสมาคม ที่ได้อนุมัติเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวงในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2 ถึงชั้นประโยค ป.ธ. 5 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และจัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ เพื่อเสริมความรู้และความมั่นใจในการสอบบาลีสนามหลวง ให้กับนักเรียนผู้ขอเข้าสอบ ในวันที่ 27 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา


วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2558 วัดสุทธาวาส ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญงานวันวิสาขบูชาและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, 360-3495


ผ่านไปแล้วอย่างชื่นมื่น สำหรับงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์วัดไทยฯ เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ (11-12 เมษายน) ที่ผ่านมา พี่น้องไทยให้ความสนใจไปร่วมงานกันอย่างหนาแน่นน่าชื่นใจทั้ง 2 วัน พ่อค้าแม่ขายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามๆ กัน พี่น้อง ไทยเข้าคิวกันซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่ประทับใจทั่วหน้า กิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นบุญพิธีหรือด้าน นันทนาการ โดยเฉพาะการบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานอุทิศให้บรรพบุรุษเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดวัน เนื่องเพราะวัน สงกรานต์ถือเป็นวันรวมญาติ พี่น้องญาติมิตรมาพบปะสังสรรค์ทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ และร่วมกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริง ทำชีวิตให้สดใสสดชื่นต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นบรรยากาศสร้างสรรค์ที่ประทับใจยิ่ง

คณะสงฆ์วัดไทยแอล.เอ. โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ ประธานจัดงาน คุณใหญ่ เกษราภัค เกตุทอง ประธานประกวดเทพีสงกรานต์ คุณไอด้า ยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานทอด ผ้าป่า คุณพูนสิน สุทธิสาร และ คุณวราภรณ์ เตียประสิทธิ์ ประธานประกวดมิสซิสสงกรานต์ และคณะกรรมการทุกแผนก ที่เสียสละทุ่มเทให้กับการเตรียมความพร้อม และการดำเนินงานอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยยาก จนทำให้งานประสบความสำเร็จ อย่างน่าชื่นใจ และขออนุโมทนาท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณเจษฎา กตเวทิน ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และอยู่ชมงานเป็นกำลังให้คณะกรรมการอย่างดียิ่ง

แจ้งยอดรายรับจากฝ่ายแผนกบัญชีของวัด สำหรับยอดรายได้ทั้ง 2 วัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,3947.87 เหรียญ โดย แบ่งเป็นยอดรายรับส่วนใหญ่ๆ เช่น จากเปอร์เซ็นต์ตลาดอาหาร 19,684.38 เหรียญ จากการถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศล ให้บรรพบุรุษ 14,770 เหรียญ จากบูธบริการน้ำดื่มของวัด 13,980 เหรียญ และจากบูธบริการข้าวเหนียวมะม่วงของวัด โดย ครูแดง รุ่งฤดี ธนสุกาญจน์ และทีมงาน เป็นเงิน 11,258 เหรียญ ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน