ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 18 มิถุนายน 2559

งานบุญพิธีอายุวัฒนมงคล 7 รอบ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานกรรมการอำนวย การวัดไทย พร้อมด้วยงานฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญถวายท่านเจ้าคุณ พระวิเทศธรรมวงศ์ พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ถวายท่านพระครูวิเทศชัยคุณ และฉลองเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน ถวายท่านพระครูศรีธรรมานุสิฐ เลขานุการ วัดไทยฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยที่เป็นวันตรงกับวันเกิดของท่านพอดี หลวงพ่อใหญ่ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นปฐมฤกษ์ ถือว่ามงคลสูงสุดท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาของพระสงฆ์ธรรมทูตไม่ต่ำกว่า 100 รูป ที่เข้าร่วมพิธีและรับบิณฑบาตจากญาติโยมรอบๆ พื้นที่ปั๊มน้ำมัน ซึ่งเป็นจุดที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมต่อไป โดยปัจจัยที่ได้ รับจากการใส่บาตรของญาติโยม พระคุณเจ้าทุกรูปมอบให้เป็นทุนในการก่อสร้างทั้งหมด ไม่ได้นำกลับไปวัดแต่อย่างใด

ในนามคณะวัดไทยลอสแองเจลิส หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานกรรมการอำนวย การ ขออนุโมทนาขอบคุณพระมหาเถรานุเถร และพระธรรมทูตทุกรูปที่แสดงน้ำใจเมตตาสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติ ธรรมวัดไทยฯ ครั้งนี้ และขออนุโมทนาบุญขอบคุณพี่น้องไทยทุกท่านที่ไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม พร้อม ทั้งบริจาคทรัพย์บูชาแผ่นเงินแผ่นทองและทรายมงคลสำหรับประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

ขออนุโมทนาบุญ คุณระยอง คุณกัญญา แสงนิล ที่ถวายเงินจำนวน 5,000.00 เหรียญ สมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม จากที่แจ้งความจำนงไว้ 10,000.00 เหรียญ โดยที่เหลือจะนำมาถวายในโอกาสต่อไป และขออนุโมทนา คุณกิจจา-รัชดา คุณาธรรม บริจาคทรัพย์จำนวน 2,500.00 เหรียญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างที่จอดรถของศูนย์ปฏิบัติธรรมจำนวน 1 ช่อง นอกจากนั้น คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขออนุโมทนาบุญต่อ คุณภาวนา มณีขาว และญาติพี่น้องกอปรด้วย คุณมงคล คุณธนนท์ และ คุณธนพล พลับพลาเถื่อน ที่มีศรัทธาแจ้งความจำนงขอบริจาคทรัพย์เป็นทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติ จำนวน 1,000.00 เหรียญ โดยจะนำเงินจำนวนดังกล่าวมาถวายในโอกาสต่อไป ขออำนวยพรและขอบุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญในโอกาสนี้ จงเป็นพลวปัจจัยบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเจริญในธรรมตลอดกาล

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ ขออนุโมทนาขอบคุณ โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ท่านคณบดี รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ พร้อมคณะกรรมการโครงการฯ ได้ร่วมใจกันจัดทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยฯ รวบรวมปัจจัยจากเมืองไทยเป็เบื้องแรกได้จำนวน 1,030,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาท ถ้วน) โดยได้มอบให้ ผศ.กวิสรา รัตนากร ผอ.ศูนย์ และ อ.ธนยศ พุทธพงษ์ ประธานผ้าป่ามหากุศล เป็นผู้แทนเดินทางมา ทอดถวายในงานอายุวัฒนมงคล 7 รอบ หลวงพ่อใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมียอดล่าสุดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,107,440.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ขออนุโมทนาบุญทุกๆ ฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจในกองบุญ อันยิ่งใหญ่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อดีตศิษย์เก่าวัดไทยแอล.เอ. “ท่านขุน” พระครูสังฆรักษ์อำพล จัตตมโล แห่งวัดระฆังโฆสิตา ราม คณะ 3 ที่เป็นกำลังสำคัญและเป็นศูนย์รวมของคณะครูอาสาวัดไทยฯ ทุกรุ่น ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ซึ่งดำเนินการสอนโดยคณะครูอาสาจากโครงการ สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นที่ 33 มี อ.ดร.ปิยานี จิตร์เจริญ เป็นหัวหน้าคณะ นั้น ได้ทำพิธีแกรนด์โอเพ่นนิ่งเปิดเรียนไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา โดยดำเนินการสอนเป็นเวลา 9 สัปดาห์ สิ้นสุดการเรียนการสอนวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม เป็นงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และงาน วันแม่แห่งชาติเป็นกิจกรรมสุดท้าย ตอนนี้ทางโรงเรียนยังคงเปิดรับสมัครนักเรียนต่อไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลาน ไปสมัครเรียนกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (หยุดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สุดท้าย วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมงเป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองและพี่น้องไทยทุกท่าน ไปให้กำลังใจเด็กๆ ลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดน ในงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 18 ภายใต้ แนวคิด “เบิ่งอิสาน” ณ โรงละครโรงเรียนมัธยมพาโนราม่า เมืองแวนนายส์ ใกล้ๆ กับวัดไทยนี้เอง เป็นการแสดงของเด็กๆ ล้วนๆ ในชุดน่ารักๆ ซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมจากครูอาสาของเรามาเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ขอเชิญทุกท่านไปร่วมเป็นกำลังใจให้ ลูกหลานเราโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดสุทธาวาสจัดทำบุญวันอาสาฬหบูชา หล่อเทียน เข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 นี้ โดยมีคุณลิสา วิชยานนท์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ จึงประกาศขอเชิญชวนสาธุชนออกโรงทานและร่วมทอดผ้าป่าสร้างโรงทานในวันดังกล่าว เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/