ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 5 ธันวาคม 2563

คณะสงฆ์วัดไทยแอลเอ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปอย่างไม่มีวันหวนคืนของ “พี่ตุ๊” บุญเลิศ บุญศุขะ พี่ใหญ่แห่งชมรมพระประแดงและสภากาแฟ อดีตกรรมการบอร์ดและเหรัญญิกวัดไทยฯ และอดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลฟอร์เนียภาคใต้ คนที่ 4 (ปี 1965) จากไปด้วยสิริอายุ 90 ปี (คุณ บุญเลิศเกิดวันที่ 11 พฤษภาคม 1930) เมื่อคืนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2020 เวลา 05.00 น. ด้วยอาการอันสงบที่บ้านพักบนถนน Blue Bell นอร์ท ฮอลลีวูด คณะวัดไทยฯ มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีอุทิศให้ “พี่ตุ๊” บุญเลิศ บุญศุขะ ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. หรือ 6 โมงเย็น ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีแสดงความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 101 ว่าด้วย ฐานะ 5 ที่ควรพิจารณาเนื่องๆ ดังต่อไปนี้

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ 5 เหล่านี้ อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ คือ

1. ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้

2. ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้

3. ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้

4. ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวง

5. ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรม (การกระทำ และผลแห่งการกระทำ) เป็นของตน เป็นผู้รับผลแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น” (ที่มา : อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/57/69)

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญ ญาติโยมพี่น้องไทยทุกท่านที่ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่พระสงฆ์วัดไทยฯ ทุกๆ วัน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยกระดับผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ญาติโยมก็ยังศรัทธานำอาหารหลากหลายชนิดถวายพระสงฆ์ด้วยความเบิกบานแจ่มใส เป็นบุญกุศลและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของวัดด้วย และที่สำคัญคือหลังจากพระฉันแล้วก็พร้อมใจและพร้อมเพรียงกันเป็น “ศิษย์วัด” ตักอาหารไปนั่งรับประทานและสนทนากันอย่างเป็นสุขและอร่อย เป็นภาพที่ประทับใจยิ่ง คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขออนุโมทนาสาธุ ขอบารมีพระคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครองบันดาลให้เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลด้วยจตุรพิธพรชัย และเจริญในธรรมตลอดกาลนาน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com และได้มีตลาดการกุศลทุกวันอาทิตย์ มีอาหารไทย หลากหลายรสชาติ มีก๋วยเตี๋ยว น้ำชา กาแฟ ส้มตำ ผัดไทย ไก่ย่าง หมูย่าง ข้าวผัด ขนมหวาน หลากหลายชนิด ผลไม้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com