ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 26 พฤษภาคม 2561

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเปิดเรียนภาคการศึกษาแรกตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมานั้น วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน โดยทางโรงเรียนมีกำหนดจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรประจำปี ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงเช้าของวันดังกล่าวเริ่มเวลา 10.00 น. คณะครูอาสา ประจำการ 1 ปี นำโดยครูมะลิ วนาลี ชาฌรังศรี และเพื่อนๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมด้านภาษาไทยเพื่อแสดงถึงพัฒนาการ ตลอดเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมกับคณะครูอาสา และอยู่เป็นกำลังใจให้ลูก หลานรับสัมฤทธิบัตรตามเวลาดังกล่าวด้วย

หลังการเรียนการสอนภาคปกติ วันเสาร์-อาทิตย์เสร็จสิ้น ก็จะเป็นช่วงของการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณะครูอาสา ในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่าง

ประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นความร่วมมือกันอย่างอบอุ่นยิ่ง ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 ปัจจุบันเป็นปีที่ 35 แล้ว โดยปีนี้คณะครูอาสาที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการมีจำนวน 12 ท่าน อ.ดร.บุษกร เลิศวิริยะศิริกุล จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้าคณะ หรือครูใหญ่ กำหนดเดินทางถึงวัดไทยแอลเอในวันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. นี้ และจะทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน ศกนี้ ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นเวลา 9 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์ เป็นการเรียนต่อเนื่องกันทุกสัปดาห์ เด็กๆ มีเวลาอยู่กับครูอาสามากกว่า การเรียนภาคปกติวันเสาร์-อาทิตย์ ขณะนี้ทางโรงเรียนวัดไทยฯ เปิดรับสมัครลูกหลานไทยกันแล้ว ขอเชิญไปสมัครเรียน ที่ห้องธุรการของโรงเรียนได้ทุกวัน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 818-445-6366

วันที่ 30 พฤษภาคม ศกนี้ เป็นวันครบรอบวันมรณภาพของ “หลวงตา” ท่านพระครูเกษมศาสนวิเทศ อดีตรองเจ้าอาวาส วัดไทยลอสแองเจลิส คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และกรรมการวัดกำหนดจัดงาน บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญศิษยานุศิษย์หลวงตาและ ท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญสลากภัต ทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมี Mr. Craig Mrs.Mona Mordock เป็นประธานทอดผ้าป่าทุนสร้างโรงทาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc เว็ปไซต์ www.suddhavasa.org


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญวันวิสาขบูชา “วันคลายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน” ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ “อุปสมบทหมู่ อยู่ปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา สมโภชวัดครบ 22 ปี” ระหว่างวันที่ 7-17 มิถุนายน 2561 งานสมโภชวัดวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ ได้ทุกวัน และร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี