ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 4 กรกฎาคม 2558

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างวัดไทยกับโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดส่งคณะครูอาสาสมัครจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเมืองไทย มาดำเนินการเรียนการสอน เป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 32 โดยคณะครูอาสาจำนวน 12 ท่าน มีว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี จากโรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เป็นครูใหญ่ เดินทางมาให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยในต่างแดน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นมา จนถึง ณ วันนี้นับเป็นสัปดาห์ที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 125 คน

โดยที่ปีนี้รัฐบาลไทยได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาตลอดปี โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคฤดูร้อน โดยคณะครูอาสาได้พร้อมใจ กันจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนถวายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ภายใต้แนวคิดว่า “เทิดไท้ถวายพระเทพรัตน” ตลอดภาคการศึกษา โดยจะสอดแทรกบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านในกระบวนการเรียนการสอน เน้นให้ นักเรียนได้เข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น “หลักใจ” ของพสกนิกรชาวไทยทั้งในและนอก ประเทศตลอดมา

โดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 คณะครูอาสาฯ มีกำหนดจัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ครั้งที่ 15 (วัน จริงคือ วันที่ 29 กรกฎาคม) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สมเด็จเจ้าฟ้านารี รัตนา” ร่วมกับสมาคมนิสิต เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเป็น เบื้องต้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้ว โดยในงานจะเป็นการแสดงเทิดพระเกียรติของเด็กๆ นักเรียนทุกระดับชั้น เช่น ชุดเต้นส้มตำ ของชั้นอนุบาล ชุดนารีรัตนา ของชั้นประถมปีที่ 1 และการขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ “พระเทพทรงบุญ” การประกวดความเรียงเทิดพระเกียรติของนักเรียนชั้นประถมปลายและมัธยม เป็นต้น

นอกจากนั้น คณะครูอาสาได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยเชิญตั้งบูธอาหารบริการพี่น้องไทยที่ไปร่วม งาน และตั้งบูธขายสินค้ามือสองราคาถูกคุณภาพดีอีกส่วนหนึ่งด้วย ก็ขอเชิญพี่น้องไทยทุกไปร่วมงานเพื่อแสดงความ จงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันด้วย


วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2558 วีระ-ศุภลักษณ์ สาตรักษ์ ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าเข้าพรรษา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, 360-3495


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าป่าสามัคคี ทำวัตรสวดมนต์ เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com