ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 9 กุมภาพันธ์ 2556

งานประเพณีสงกรานต์วัดไทยฯ ประจำปี 2556 นี้ กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 เมษายน 2556 โดยมี สมชาย ไทยทัน อดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นประธานจัดงาน ประภาศรี สิงหเนตร เป็นประธานกอง ประกวดเทพีสงกรานต์ และ จีน่า ปรีชา เปรมรัศมี เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารสงกรานต์ ซึ่งประธานทั้ง 3 ท่าน ต่าง ก็ออก "เดินสาย" พบปะเพื่อนสนิทมิตรสหาย ขอความสนับสนุนในการเตรียมงานกันแล้ว

ในส่วนของตลาดอาหารและสินค้าพื้นเมือง ซึ่งปีนี้ พระอาจารย์เยือนศรัณย์ จันทโชโต ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ แต่ ท่านจำเป็นต้องเดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่เมืองไทย จึงมอบหมายให้ พระณัฐพงศ์ ปัญญาวชิโร พระเจ้าหน้าที่ห้อง สมุดของวัดดำเนินการแทน โดยจะมีการจับสลากบูธอาหาร และบูธสินค้าพื้นเมือง (Gift Shop) ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของวัด กุฏิ 1 โดยวันเสาร์ที่ 16 จะเป็นการจับสลากบูธสินค้าพื้นเมือง และวันอาทิตย์ที่ 17 เป็นการจัดสลากบูธอาหาร ขอเชิญพ่อค้าแม่ขายที่สนใจขายอาหารและสินค้าพื้นเมืองในงาน สงกรานต์วัดไทยฯ ไปจองบูธและจับสลากกันได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งนำเอกสารใบอนุญาตขาย อาหารมาแสดง และชำระเงินค่าบูธด้วย

มูลนิธิวัดไทยแอลเอ ซึ่งดำเนินการก่อตั้งโดยคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 คุณสุรพล เมฆพงษ์สาทร รองประธานกรรมการอำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานมูลนิธิ ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องไทยที่ต้อง สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นที่เคารพของครอบครัวไปอย่างไม่มีวันหวนคืน โดยรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลตาม ประเพณีของไทยนั้น มูลนิธิได้รับเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ คุณมาลินี สุขใจ เจ้าภาพทอดกฐินวัดไทยฯ คนแรก เป็นรายแรก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553

นับแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ มูลนิธิวัดไทยแอลเอได้รับเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 รายแล้ว โดยแบ่ง เป็นปี พ.ศ. 2553 จำนวน 5 ราย ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 20 ราย ปี พ.ศ. 2555 จำนวน 22 ราย และ ปี 2556 ซึ่งเพิ่งผ่าน ไปได้เดือนเดียวนี้มีจำนวน 3 ราย ในการนี้จำเป็นที่มูลนิธิต้องระดมทุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องไทยเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงดำริที่จะจัดงานหาทุนพร้อมทั้งยกย่องบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนไทยของเราด้วย โดยกำหนดงานสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2556 นี้ ซึ่งถือเป็นวันเกิดของมูลนิธิด้วย โปรดติดตามรายละเอียดต่อไป

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 23-24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ตั้งเเต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน “วันกตัญญูอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธิชิโนฮิลส์” ในวันอาทิตย์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ตั้งเเต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 watchino18@gmail.com www.watchinohills.org

วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา และขออนุโมทนาขอบคุณคุณมาลี เหมือนรักษา ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี และเจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพจัดดอกไม้