ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 19 ตุลาคม 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับวัดไทยลอสแองเจลิส กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อุโบสถศาลาวัดไทยฯ โดยพิธีเริ่มขึ้นหลังจากท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาคม ชมรม และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าเวทีใหญ่ เมื่อพระสงฆ์ 10 รูป ขึ้นสู่อาสนสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และพระสงฆ์วัดไทยฯ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น. เป็นพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาคม ชมรม และผู้ร่วมพิธี ตั้งแถวประจำจุดบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 แล้วท่านกงสุลใหญ่ฯ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จบแล้วท่านกงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ผู้แทนสมาคม ชมรม และผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 1 นาที แล้วท่านกงสุลใหญ่วางพวงมาลา จากนั้นหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ผู้แทนสมาคม ชมรม วางพวงมาลาตามลำดับ เป็นเสร็จพิธี และบันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน จึงขอเชิญพสกนิกรพี่น้องไทยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้โดยพร้อมเพรียงกัน กรุณาแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีชมพู

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ คณะกรรมการวัดและคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ขออนุโมทนาบุญขอบคุณ คุณไพจิตร-กาญจนา ทองทิพย์ ประธานจัดงานและผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราช ทาน และลูกๆ (จิตติสา และ ฐิตินันท์ ทองทิพย์) มีศรัทธาขอถวายปัจจัยในงานกฐินพระราชทานฯ ในปีนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น $100,000.00 โดยได้ส่งมอบให้วัดไทยครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 จำนวน $50,000.00 มอบถวายเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม จำนวน $30,000.00 และมอบถวายผ่านหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศเป็นงวดสุดท้ายเมื่อวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม เป็นจำนวน $20,000.00 รวมเป็น $100,000.00 ขออำนาจพระคุณพระรัตนตรัยและกุศลผลบุญที่ครอบครัว “ทองทิพย์” ตั้งใจเป็นกุศลเจตนาในงานกฐินพระราชทานในปีนี้ จงดลบันดาลให้ทุกๆ คนในครอบครัวทองทิพย์มีสุขภาพแข็งแรง อยู่ดีมีความสุขมีความเจริญ คิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ให้สมความปรารถนา ร่ำรวยยิ่งๆ ขึ้น และขอให้เพื่อนๆ และญาติโยมทุกท่านมารับกุศลผลบุญร่วมด้วยกันทุกท่าน สาธุ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-ประเพณีลอยกระทง“สมทบทุนสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ และพัฒนาวัด” ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป คุณคิด-ลีนา ฉัตรประภาชัย ประธานถวายผ้าพระกฐิน คุณจีน่า ปรีชา ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าพระกฐิน ทอดผ้าป่า ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com