ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 28 มกราคม 2560

พระมหาบุญลือ วชิรเมธี รองครูใหญ่ฝ่ายปกครอง โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส และเจ้าหน้าฝ่ายตลาดอาหาร ของวัด ได้เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง ในราชทินนามว่า พระครูวชิรชยาทร ร่วมกับพระเถรานุเถระผู้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่การพระ ศาสนาในเขตหนกลาง จำนวนไม่ต่ำกว่า 400 รูป เมื่อบ่ายวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ วัดไร่ขิง นครปฐม โดยท่าน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบ

ช่วงตอนเย็นของวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. (ตามเวลาไทย) เป็นต้นไป หลังจากท่านพระครูองค์ใหม่หมาดๆ เดินทางจาก วัดไร่ขิง นครปฐม ถึงวัดระฆังโฆสิตาราม คณะ 3 ท่านขุน พระครูสังฆรักษ์อำพล จัตตมโล ศิษย์เก่าวัดไทยแอล.เอ. เป็น แม่งานจัดพิธีมุทิตาสักการะ โดยนิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับท่านพระครูองค์ใหม่ จากนั้นพระสงฆ์และญาติโยมสาธุชน คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนและภาคปกติของวัดไทยรุ่นต่างๆ จากโครงการสอน ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตตามลำดับ แล้วคณะศิษย์เก่า วัดสีหไกรสรร่วมสมัยกับท่านพระครูองค์ใหม่เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นรายการสุดท้าย ถือว่าเป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษองค์ใหม่ของวัดไทยลอสแองเจลิสโดยสมบูรณ์ โดยท่านพระครูองค์ใหม่มีกำหนดเดินทางกลับ แอล.เอ. ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 วัดไทยลอสแองเจลิส และวัดต่างๆ ในเขตแอล.เอ. และใกล้เคียง ในนามสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา พร้อมใจกันจัดพิธี “มาฆบูชา” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ โดยที่วันนี้เป็นวัน สำคัญทางพระศาสนา คือ เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ หรือ “หัวใจ” ของพระศาสนาแก่พระสงฆ์ สาวกจำนวน 1,250 รูป ที่เข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยมิได้นัดหมาย และพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ได้รับการ อุปสมบทจากพระพุทธองค์ทั้งสิ้น ชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยจึงจัดพิธีบูชาน้อมรำลึกด้วยเวียนเทียนรอบศาสนสถาน สำคัญๆ หรือจัดกิจกรรมหลากหลายอันเนื่องด้วยพระศาสนาและวัฒนธรรมตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

สำหรับที่วัดไทยฯ ในวันดังกล่าวนั้น นอกเหนือจากพิธีเวียนเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ก็มีการประกวด สวดสรภัญญะของเด็กๆ นักเรียนวัดไทยและวัดต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนภาษาไทย การแสดงทางวัฒนธรรม และสุดท้าย จะเป็นการทอดผ้าป่าบูชาพระคุณพระพุทธองค์ และเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเรียนการสอนบาลีสำหรับพระสงฆ์ธรรมทูต ที่ต้องการยกระดับความรู้ความเข้าใจในภาษาบาลีอันเป็นภาษาที่จารึกหลักคำสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งชาวพุทธเรียกกัน สืบๆ มาว่า “พระ ไตรปิฎก” 84,000 พระธรรมขันธ์ ขอเชิญญาติโยมทุกท่านไปร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันดังกล่าวโดยพร้อม เพรียงกัน


วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา จัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ถวายผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณเขมชาติ คุณมณฑาทิพย์ ชำนาญรบ เป็นประธานจัดงาน และประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org