ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 5 ธันวาคม 2558

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 วัดไทยลอสแองเจลิส ขอเชิญผู้แทนหน่วยราชการ ผู้แทนสมาคมชมรมต่างๆ และ หน่วยงานเอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระประมุขของชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็น มิ่งขวัญของประชาชาวไทยทั้งในและนอกประเทศ ในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพิธีมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนม พรรษา “88 พรรษามหาราชา” และงานวันพ่อแห่งชาติ จัดโดยคณะครูอาสาสมัครโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ท่านกงสุล ใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณเจษฎา กตเวทิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนำพสกนิกรน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

นอกเหนือจากพิธีถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ทางโรงเรียนโดยคณะครูอาสาและนักเรียนทุกระดับชั้น โชว์การขับ ร้องเพลงประสานเสียงในบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” การแสดงรีวิวประกอบเพลง ชุด “รอยยิ้มของพ่อ” โดย นักเรียนอนุบาลและชั้นประถมปีที่ 1 ซึ่งสวยงามและน่ารักมาก การแสดงของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 และประถมปีที่ 3 ในชุด “ต้นไม้ของพ่อ” และการแสดงของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 และ 5-6 ในชุด “รูปที่มีทุกบ้าน” โดยมีนักเรียนชั้น มัธยมอ่านคำประพันธ์เทิดพระคุณของพ่อเป็นรายการสุดท้าย ก็ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนการแสดง ของลูกหลานไทยโดยพร้อมเพรียงกัน

วัดไทยฯ ขออนุโมทนาขอบคุณ หน่วยงานราชการ สมาคมชมรมต่างๆ และหน่วยงานเอกชน ที่ร่วมตั้งบูธโรงทานบริการ อาหารฟรี สำหรับพี่น้องไทยที่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 6 ธันวาคม ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังมีรายนามต่อ ไปนี้ คือ สมาคมไทยล้านนา สมาคมรามคำแหงแห่งสหรัฐอเมริกา บริการกระเพาะปลา คณะพุทธวจนยูเอสเอ โดย คุณเปิ้ล พงษ์พิลาส โชติกเสถียร คุณโสภณ-สุภาวดี นุชละออ แห่งร้าน "วิม" สี่สาขา ร้านจิตลดา บริการแกงเหลือง และแกงไตปลา ชมรมผู้ปกครอง นักเรียน คณะแม่ๆ วัดไทย บริการข้าวราดหน้าหมู คุณแสงมณี โพธิศรี บริการก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูตุ๋น คุณกัญญา รุจิรวิริยะภิญโญ บริการส้มตำรสแซบ คุณเล็ก เพ็ญกุล บริการข้าวซอย และมูลนิธิธาร น้ำใจ โดย สมชาย ไทยทัน ขอให้เจริญสิริสวัสดิ์ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในกรอบแห่งธรรมเป็นนิตย์ เทอญ

แจ้งจากประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนวัดไทย คุณอภิษฎา กลกาญจ์กิจ แม่งานใหญ่ในการจัดงานฤดูหนาว “คืนสู่เหย้าชาววัดไทย สุขใจเหมันต์” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมียอดรายรับรวมทั้งสิ้น 6,163.00 เหรียญ ยอดรายจ่ายทั้งสิ้น 1,104.84 เหรียญ หักแล้วคงเหลือเงินซ่อมบ้านพักครูอาสาฯ (กุฏิ 9) เป็นจำนวนเงิน 5,058.16 เหรียญ แจ้งมาเพื่อพลอยอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมขอเชิญพุทธศาสนิกชน...ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com


อำนวย-ศิริวรรณ ลายทิพย์ ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมงานบุญวันพ่อทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ในวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2558 ณ รัตนอุโบสถศาลาชั้น 2 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc