ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 9 กันยายน 2560

งานบุญพิธีครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการและเจ้าอาวาสวัดไทยฯ รูปที่ 3 และงานทำบุญครบ 100 วัน อุทิศถวาย “หลวงตา” พระครูเกษมศาสนวิเทศ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดไทยฯ เมื่อวัน อาทิตย์ที่ผ่านมา พระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ ในเขตแอลเอและใกล้เคียงจำนวน 60 รูป รับบิณฑบาตจากญาติโยม รอบๆ อุโบสถศาลาแล้ว ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีสักการะบูชาคุณหน้าอนุสาวรีย์หลวงเตี่ย โดยท่านเจ้าคุณพระราชธรรม วิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 1 นำพระสงฆ์ธรรมทูตร่วมขบวนแห่รูปหลวงเตี่ยและหลวงตา จากบริเวณทาง เข้าประตูวัดไทยฯ มาที่หน้าอนุสาวรีย์หลวงเตี่ย แล้ววางพานดอกไม้สักการะ ครูนก วรรณวรางค์ โอฬาริกพันธุ์ ครูภาคฤดู ร้อน ขับเสภาสดุดีเกียรติคุณหลวงเตี่ยแล้ว ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ นำพระสงฆ์ สวดสังฆคุณ 3 จบ บูชาคุณหลวง เตี่ย แล้วขึ้นสู่อุโบสถศาลา ฟังพระธรรมเทศนาโดย ท่านเจ้าคุณพระราชพุทธิ วิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย แล้วพระสงฆ์ สมณศักดิ์ 10 รูป สวดธรรมนิยามสูตร แล้วพร้อมใจกันถวายภัตตาหารเพล

ช่วงบ่ายเริ่มพิธีเวลา 12.30 น. พระสงฆ์ประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายหลวงเตี่ยและหลวงตา แล้วเป็นการแสดง นาฏศิลป์ของแผนกนาฏศิลป์ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย โดยนักเรียนนาฏศิลป์รุ่นโต ในชุด “ซัดชาตรี” จบแล้วหลวงพ่อ ใหญ่นำพระสงฆ์และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าร่วมพิธีเรียงแถวเข้าสรงน้ำรูปเหมือนหลวงเตี่ย จนกระทั่งถึงเวลา 15.00 น. งานบุญพิธีครบรอบวันมรณภาพ หลวงเตี่ยจึงเป็นอันเสร็จพิธี

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ ขออนุโมทนาขอบคุณท่านกงสุล ใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คุณธานี แสงรัตน์ ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานงานฝ่ายฆราวาส และอยู่ร่วมงานจนเสร็จสิ้น ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่าน เจ้าภาพโรงทานบริการอาหารฟรี ที่ศรัทธาร่วมใจกันจัดตั้งจัดทำขึ้นเพื่ออุทิศถวายหลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร และหลวงตา พระครูเกษมศาสนวิเทศ ผู้ร่วมกันสร้างสรรค์วัดไทยฯ ให้เป็น “วัดไทย” ที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นแห่งแรกในอเมริกา

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 เปิดเรียนมาเป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้ว ในสัปดาห์แรกๆ ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียน 153 คน ณ วันนี้ก็ยังมีผู้ปกครองสนใจมาสมัครเรียนให้ลูกๆ ของตนเป็นระยะๆ คุณครูก็ มีกำลังใจทุ่มเทเสียสละให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยอย่างเข้มแข็งยิ่ง โดยช่วงเช้าของทุกๆ เสาร์-อาทิตย์เป็นการเรียน ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ระหว่างเวลา 09.00 – 11.45 น. ส่วนช่วงบ่ายเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไป เป็นการเรียนภาษาไทย ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมจนถึง 4 โมงเย็น แล้วฝึกซ้อมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ต่อจนถึง 6 โมงเย็น เรียกว่าคณะครูอาสาทั้ง ท้องถิ่นและครูอาสาประจำการ 1 จากครุศาสตร์ จุฬาฯ ทุ่มเทจิตวิญญาณอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยยาก เพื่อพัฒนาลูกไทย หลานไทยที่เกิดในต่างแดนให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีชีวิตอยู่ท่ามกลางวัฒธรรม 2 สายอย่างมีความสุข

ช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจะสิ้นสุดวันเข้าพรรษาในวันที่ 5 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ โดยนับจากวันที่ 5 ตุลาคม เป็นต้นมา เป็นเวลา 1 เดือน ถือเป็นเทศกาล “ทอดกฐิน” ซึ่งชาวพุทธไทย ถือว่าเป็นงานบุญที่มีอานิสงส์สูงสุด เป็นบุญพิธีที่นิยมทำกันมาแต่โบราณ เนื่องเพราะเป็นพุทธานุญาต พระพุทธองค์ ทรงอนุญาต ให้พระสงฆ์สาวกกรานกฐินครองจีวรที่นอกเหนือจากผ้า 3 ผืนได้ สำหรับปีนี้แต่เดิมวัดไทยฯ กำหนดทอด วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 ตุลาคม 2560 แต่ในการประชุมคณะสงฆ์และกรรมการวัดไทยฯ เมื่อต้นเดือนที่แล้วมีมติให้ เลื่อนออกไปเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 ตุลาคม 2560 โดยมีคุณปิยพัชรี “ซุปเปอร์แพท” ศิลปี เป็นประธานจัดงาน และเป็นผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมบุญโดยทั่วกัน


วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันสารทไทย ทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณสุนทรี คุณสุภาภรณ์ พัฒน์ดิศักดิ์กุล เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “งานสลากภัต-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-ชิงเปรต” วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายสลากภัต ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทางวัดเตรียมสลากภัตไว้ให้บูชาสำหรับท่านสาธุชนผู้ไม่ได้นำมา ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com