ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 27 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเปิดเรียนมาตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 หลังจากที่ต้องปิดเรียนเป็นเวลา 3 ปี อันเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 สอนโดยคณะครูอาสาประจำการ จากศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย ครูพิงค์ ครูบุ๊ค ครูหวาน ครูเบนซ์ และครูมายด์ ซึ่งเป็นนิสิตเพิ่งจบใหม่ๆ ไฟแรงพร้อมทุ่มเทสติปัญญาแรงกายแรงใจอย่างไม่ย่อท้อ ให้การ ศึกษาอบรมลูกหลานไทย ในต่างแดน มาเป็นเวลา 1 ปีเต็มนั้น วันเสาร์ 3 มิถุนายน นี้ ถือเป็นวันสุดท้ายของการศึกษา แล้ว โดยทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรม “Open House” นำเสนอผลการเรียนการสอนตลอดปี พร้อมทั้งสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลและแนวทางของการเรียนกรสอน เป็นบทเรียนสำหรับการเรียนการสอนในปีต่อๆ ไป

รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน เป็นพิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนที่ผ่านมาการศึกษา และจัดให้เด็กๆ ได้แสดงผลงานที่ได้รับการอบรมบ่มเพาะมาเป็นเวลา 2 ปี ให้พ่อ แม่ผู้ปกครองได้ชมกัน โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. หรือ เที่ยงครึ่งเป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมพิธีและรับสัมฤทธิบัตรโดยพร้อมเพรียงกัน

การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต จบจากภาคปกติแล้ว โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ก็จะต่อยอดด้วยเปิดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ใช้เวลา 9 สัปดาห์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 เรียนทุกๆ วันจันทร์ถึง วันศุกร์ สอนโดยคณะครูอาสาสมัครจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและ วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. อาจารย์จิตติภา “ครูเตย” ศัพทเสน ปริญญาโทด้านการบริหาร เป็นหัวหน้าคณะ หรือครูใหญ่ และทำหน้าที่สอนชั้นอนุบาลด้วย

2. อาจารย์สายน้ำฟ้า “ครูฟ้า” น้อยวัน ปริญญาโทด้านปฐมวัย จากพิษณุโลก สอนชั้นอนุบาล

3. อาจารย์วงศกร “ครูเนิร์ส” ศรีระแก้ว จากสงขลา ปริญญาโทด้านภาษาไทย สอนชั้น ป. 1

4. อาจารย์ประภาวิญากรณ์ “ครูแอม” คุณจันทร์มี จาก กทม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สอนชั้น ป. 2 และนาฏศิลป์

5. อาจารย์ณัฐณิชา “ครูเปย์” มณีพฤกษ์ จากราชบุรี ปริญญาโทด้านศิลปศึกษา การออกแบบนิเทศศิลป์ สอนชั้น ป. 3 และงานกราฟฟิคดีไซน์

6. อาจารย์ประจักษ์ “ครูจักษ์” น้อยเหนื่อย จาก กทม. ปริญญาเอกด้านหลักสูตรและการสอน สอนชั้น ป. 4 และ

7. อาจารย์ไชยวัฒน์ “ครูเบส” อารีโรจน์ จากกาญจนบุรี ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สอนชั้น ป. 5-6

โดยคณะครูทั้งหมดมีกำหนดเดินทางถึงวัดไทยฯ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม ศกนี้ และจะเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือ และศิษยานุศิษย์ ร่วมบุญพิธีอาลัยรำลึกถวาย “หลวงตาประทีป” ท่านพระครูเกษมศาสนวิเทศ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี แห่งมรณกาล ฟังพระคุณเจ้าสาธยายธรรมนิยามสูตร และบทประกอบตามสมควรแก่เวลา พร้อมถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลถวายหลวงตา และถวายภัตตาหารเพลโดยพร้อมเพรียงกัน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญร่วมงานสมโภชวัด ครบ 27 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโบสถ์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เลือกซื้ออาหารคาวหวานมากมาย ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และในขณะนี้กำลังปรับพื้นดินในการก่อสร้าง วางท่อน้ำ ท่อไฟ ท่อแก๊ส ทำกำแพงกั้นดินถล่ม วางท่อดับเพลิงรอบวัด จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา