ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 11 พฤษภาคม 2562

เมื่อเช้าวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. ณ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในความดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ จัดพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี 2562 หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ในฐานะที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมตตาเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนำญาติโยมชาววัดไทยฯ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ธรรมทูตจำนวน 35 รูป ที่เข้าร่วมโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงด้วย

พิธีเริ่มด้วย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำไหว้พระสวดมนต์ จากนั้นท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ นำคณะผู้บริหาร ครูสอน และนักเรียน ทำสามีจิกรรมหลวงพ่อใหญ่ แล้วท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณกล่าวถวายรายงาน แล้วหลวงพ่อใหญ่ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการการอบรมบาลีก่อนสอบบาลีสนามหลวง จากนั้นพระมุนีวิเทศ เจ้าอาวาสวัดสมเด็จฯ กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และเจ้าสำนักสถานที่อบรมกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูสอน และนักเรียนพร้อมทั้งแจกแจงสถานที่สำหรับอบรมบาลี แล้วแนะนำพระวิทยากรแต่ละชั้นประโยค รายการสุดท้ายกองงานเลขานุการโครงการฯ กล่าวชี้แจงระเบียบพึงปฏิบัติและรายละเอียดเกี่ยวกับตารางเรียน ก่อนที่จะบันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึกและฉันภัตตาหารเพล หลวงพ่อใหญ่ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ มอบเงินช่วยเหลือโครงการฯ จำนวน 1,200.00 เหรียญ ผ่านท่านเจ้าคุณพระมุนีวิเทศ เจ้าของสถานที่

โดยที่มติมหาเถรสมาคมอนุมัติให้เปิดสอบบาลีสนามหลวง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ สนามสอบวัดไทยลอสแองเจลิส เป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2558 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านภาษาบาลีของพระสงฆ์ธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ยิ่งๆ ขึ้น เนื่องเพราะภาษาบาลีเป็นภาษาที่จารึกพระไตรปิฎก จึงจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ธรรมทูตเป็นอย่างยิ่ง โดยก่อนการสอบแต่ละปีส่วนงานฝ่ายการศึกษาของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบดังกล่าว เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านภาษาบาลีก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบเพื่อวัดผลความรู้กัน โดยการจัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2558 ณ วัดสมเด็จฯ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ และจัดสอบเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2558 ท่านแม่กองบาลีสนามหลวง พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี วัดปากน้ำภาษีเจริญ นำคณะมาดำเนินการสอบด้วยตนเอง และสำหรับปีการศึกษานี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 แล้ว กำหนดวันสอบ คือ วันที่ 28-30 พฤษภาคม ศกนี้ ก็ขอเชิญญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพลโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญและแสดงความยินดีต่อ คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ อดีตประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไทยฯ พุทธศักราช 2556 และอดีตประธานงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยฯ พุทธศักราช 2558 ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรทองคำ พุทธศักราช 2562 ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา โดยกำหนดเข้ารับพระราชทานจากพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ร่วมกับมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา ขอเชิญท่านผู้ปกครองและพี่น้องไทยทุกท่าน ร่วมงาน “Hawaii Night” เพื่อหารายได้เป็นทุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “เยื่อนถิ่นแผ่นสยาม” กำหนดงานวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 18.00-22.00 น. ณ อาคารศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง เชิญชมการแสดงชุดน่ารักๆ สวยงามของเด็กๆ ลูกหลานไทย เต้นรำ ร้องเพลงการกุศล การแสดงชุดต่างๆ และการประกวดเทพบุตรและเทพธิดาฮาวาย บัตรราคา 10 เหรียญ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม ติดต่อขอซื้อบัตรได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนทุกวัน หรือที่ครูเปิ้ล 818-571-1771 และคุณสมชาย ไทยทัน 818-855-4789