ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 11 ตุลาคม 2557

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินพระราชทาน และประเพณีลอยกระทง วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายผ้าป่าสามัคคีบริวารกฐิน โดยมีปิยะพัชรี (Super Pat) -เชนวริทธิ์ ศิลปี ประธานทอดผ้ากฐินพระราชทาน และขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com


งานบุญประเพณี “สลากภัต” ซึ่งพระครูปลัดขวัญชัย ธัมมวโร ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์วัดไทยฯ เป็นพระภัตตุทเทศก์ จัดบุญพิธีนี้ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ญาติโยมสาธุชนน้อยใหญ่ศรัทธาแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพอย่างอบอุ่น โดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวบจำนวนสลากได้ 179 ที่ จำนวนพระสงฆ์ที่รับนิมนต์ฉลองศรัทธา 34 รูป จัดแบ่งเป็น 5 สลาก ต่อ พระสงฆ์ 1 รูป หมายความว่า สลากภัต 5 ที่ ถวายพระสงฆ์ 1 รูป ทั้งพระและญาติโยมต่างก็จับเบอร์สลากให้ตรงกันแล้วถวาย พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี

“สลากภัต” เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่งโดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวายเพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ การถวายสลากภัตจึงนับเนื่องว่าเป็นการถวายสังฆทานที่มีอานิสงส์มากอีกวิธีหนึ่งเพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมดเพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์ด้วย

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์คือเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาหรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือนสามารถไปค้างแรมที่อื่นได้และวันดังกล่าวพระ พุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาตามอารามหรือสถานที่นั้นทำ “ปวารณากรรม” แทนการฟังพระปาฏิโมกข์ได้ปวารณากรรมคือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาร่วมกัน 3 เดือนนั้น ว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้เมื่อได้เห็นได้ทั้งหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกันหรือมีการล่วงเกินด้วยกายวาจาใจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

สำหรับวัดไทยฯและวัดต่างๆในเขตแอลเอและใกล้เคียงหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ นำพระสงฆ์ธรรมทูต จำนวน 54 รูป ประชุมทำปวารณากรรมตามพุทธานุญาต ณ อุโบสถศาลาวัดไทยเมื่อบ่ายวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา กล่าวคำ ปวารณาเป็นภาษาบาลี มีความหมายให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยจิตเมตตา ทั้งนี้เพื่อความผาสุกในการอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่ง เดียวของคณะสงฆ์ทุกวัดนั่นเอง

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล “วันออก พรรษา”หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่ง “วันพระเจ้าเปิดโลก” มีความหมายถึงพระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกหลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา 3 เดือน โดยวันนั้นทั้งเทวดา มนุษย์ และอบายภูมิ ต่างก็มองเห็นซึ่งกันและ กันได้ จึงขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน

ในวันเดียวกัน (อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม) แต่เป็นเวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมง ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยอดีตนายกฯจะเดินทางถึงวัดไทยฯ ในเวลา 10.30 น. เข้ากราบพระประธานประจำอุโบสถศาลา และ นมัสการพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย สมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย เคยเดินทางมาปาฐกถาที่วัดไทยฯ มาแล้ว 2 ครั้ง