ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 14 มกราคม 2560

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้เปิดการเรียนการสอนไปแล้วเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา ดำเนินการสอนโดยคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน ต่อเนื่องจากภาคการศึกษาที่แล้ว ผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลาน เข้าเรียนอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเหมือนเดิม โดยภาคการศึกษานี้ทางโรงเรียนจะเน้นทักษะการอ่านและการเขียนให้มากขึ้น แต่ ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากผู้ปกครองเป็นสำคัญ โดยช่วงที่อยู่บ้านควรพยายามพูดภาษาไทยและเอา ใจใส่การบ้านของลูกๆ ที่ครูมอบหมายไว้ด้วย สำหรับผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนใหม่ ก็สามารถสมัครได้ทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่สำนักงานของโรงเรียน

สำหรับงานบุญพิธี “สตมวาร” หรือพิธีทำบุญ 100 วัน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ กำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป วัดไทยฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ ในเขตแอลเอและใกล้เคียง จำนวน 89 รูป เท่าพระชนมายุ เข้าร่วมพิธีสดับปกรณ์ถวายพระราชกุศล โดยถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระคุณเจ้ารูปละ 200 เหรียญ ซึ่งญาติโยมได้พร้อมใจ กันแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพอย่างอบอุ่น ขอประกาศอนุโมทนาบุญดังต่อไปนี้

1. พระวิเทศกิตติคุณ 200

2. คุณอุษา Harsenberg 200

3. สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียใต้ 400

4. คุณเชอรี่ คำลือ 200

5. คุณสุมาลี แก้วนิล และ คุณชรินทร์ ธาระ 200

6. คุณวีรพิณ อินทร์แก้ว 1,000

7. คุณวาสินี ธรรมปัญญา 200

8. คุณสมหมาย ชูช่วย และลูกหลาน 200

9. คุณนภาลัย โชโต และ เย็นหลิน เช็น 200

10. คุณอำพล - ยุรินทร์ เตวิชาญคุณ 200

11. คุณจันทนา สุขเดช 200

12. คุณสมพร นุ่มแก้ว - เมธิกา คำกองแก้ว 200

13. คุณสุรภี เจตนาการณ์กุล 200

14. ดร.ธนพร ชิฟเลท และครอบครัว 200

15. คุณชำนาญ-นุชนารถ ศิริน 200

16. คุณสมศรี เลิศวิชชุหัตถ์ - คุณอรสา วีระพรพงษ์กุล 200

17. คุณเดช-พูนสุข เพ็ชรมุกข์ 200

18. คุณธีรพล-สมหมาย เมย์ 200

19. คุณเฉลิมชัย ศิริเฉลิมชัย 200

20. คุณสิริมา ยมสาร & คุณอมรา เจอร์เก้ 200

21. คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ 200

ด้วยอำนาจแห่งพระคุณพระรัตนตรัย และบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญโปรดคุ้มครองบันดาลให้เจริญด้วยจตุรพิธพร เจริญในหน้าที่ การงาน และเจริญในธรรมตลอดกาล สำหรับรายนามเพิ่มเติมกรุณาติดตามในสัปดาห์ต่อไป

สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งวัดไทยฯ โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และคณะสงฆ์พร้อมใจกันจัดถวายทุกๆ วันเสาร์ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป โดยวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 นี้ คุณกิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และบ้านสมุนไพร เป็นเจ้าภาพ ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วม พิธีสวดโดยพร้อมเพรียงกัน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้น และขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา (วันเพ็ญเดือน 3) วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา จัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ถวายผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณเขมชาติ คุณมณฑาทิพย์ ชำนาญรบ เป็นประธานจัดงาน และประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org