ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 21 มกราคม 2560

เดินทางกลับเมืองไทยไปแล้วเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมา พระมหาบุญลือ วชิรเมธี รองครูใหญ่ฝ่ายปกครองโรงเรียนพุทธ ศาสนาวัดไทยแอลเอ และเจ้าหน้าฝ่ายตลาดอาหารของวัด เพื่อเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ เทียบเท่าผู้ช่วยอาวาสพระอารามหลวง ในราชทินนามว่า พระครูวชิรชยาทร โดย สมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบ ณ วัดไร่ขิง นครปฐม วันที่ 25 มกราคม

2560 เวลา 13.30 น. ร่วมกับพระเถรานุเถระในเขตหนกลาง (ภาคกลาง) ที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ จำนวน 265 รูป หลังจากรับสัญญาบัตรพัดยศแล้ว ก็จะมีพิธีแสดงมุทิตาสักการะ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม คณะ 3 โดย “ท่านขุน” พระครู สังฆรักษ์อำพล จัตตมโล ศิษย์เก่าวัดไทยแอล.เอ. เป็นแม่งานใหญ่

ท่านพระครูองค์ใหม่ในราชทินนามว่า พระครูวชิรชยาทร มีกำหนดพักผ่อนและปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่เมืองไทยจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จึงจะเดินทางกลับแอลเอ คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ จัดพิธี ต้อนรับและแสดงมุทิตาจิตตามประเพณีนิยม กำหนดการที่แน่นอนสำหรับพิธีมุทิตาสักการะท่านพระครูองค์ใหม่นั้น ทางวัด จะให้แจ้งให้ทราบตามลำดับ เพื่อให้ญาติโยมได้แสดงมุทิตาจิตโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งวัดไทยกำหนด จัดขึ้นทุกๆ วันเสาร์ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปนั้น วันเสาร์ที่ 21 มกราคม ที่จะถึงนี้ คุณสุรพล เมฆพงษ์สาทร นำอดีตคณะ กรรมการอำนวยการชุดเก่า ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ โดยก่อนหน้านั้นประมาณเวลา 18.00 น. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โดย คุณเก็จนภา ศิริ นายกสมาคม พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิก ร่วมใจกันประกอบพิธีถวายอาลัย น้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ พื้นที่หน้าอุโบสถศาลาวัดไทยฯ ขอเชิญพี่น้องพสกนิกรชาวไทยไปร่วมพิธีถวายอาลัยดังกล่าวและ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

รุ่งขึ้นเช้าวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เป็นงานบุญพิธีสตมวาร (ทำบุญ 100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเริ่มแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังที่ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีให้ทราบ มาตามลำดับนั้น ตามกำหนดเดิมภาคเช้าหลังจากทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศลแล้ว ก็จะประกอบพิธี ณ เวทีใหญ่หน้า กุฏิ 1 เฉกเช่นทุกครั้ง แต่ถ้าฟ้าดินไม่เป็นใจก็จะประกอบพิธีสวดมนต์และถวายความอาลัยบนอุโบสถศาลา ขอได้โปรดทราบตามนี้ และขอเชิญพี่น้องพสกนิกรไทยทุกท่านไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สุดท้ายขออนุโมทนาพี่น้องไทยซึ่งมีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ธรรมทูตที่เข้าพิธีทำบุญสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลดังต่อไปนี้

คุณจีน่า ปรีชา200, คุณวิไลลักษณ์ ฮออท์ คุณวิไลรัตน์ มาเลก คุณอรุณรัตน์ ยาจารย์ $200, คุณแม่ลำใย ผิวเผือก $1,000, คุณกนกวรรณ รอดโฉม $200 , คุณกฤษ เจริญวรรณ $200, คุณประหยัด นวมงาม $200, คุณอุไร เรือนพรหม $200, คุณสุมณฑา อินทรง-คุณจรรยา ศรีพิพัฒน์ $200, คุณพงษ์ศักดิ์ ชุ่มเงิน $50 , คุณสำรอง-นวลน้อย จารุธวัช $200, คุณรัชนี เหมาคม $200, คุณสุรพงษ์ ชิโนทัยกุล $200 , คุณไพบูลย์ วุฒิชยากร - คุณสุนันทา จารุจิตติพันธ์ $200, สมาคมอีสาน $200 , สมาคมนวดไทยและสปา $200, คุณปัทมา เมตริยะกุล $200, คุณบันลือ สอนบาลี (ร้านลำขนาด) $200, สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียใต้ $200, คุณพรรณี พลละคร $200, คุณสุเทพ-สุนีย์ ธีระประวัติ $200, คุณกิจจา-รัชดา คุณาธรรม $200 , คุณรสสุคนธ์ วรศรี $200, คุณสมชาย ไทยทัน $200, คุณสถิตย์-จินตนา เชื้อสง่า $200, คุณสุนัดดา ศิริวิสูตร $200, คุณสมนึก ธาระ $200, คุณประนอม นุ่มมีศรี & คุณมาลี เหมือนรักษา $200, คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ $200, คุณสุจิต พุ่มวิเศษ $200 , สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ $200, คุณสุทธิพร สังขมี (ร้านจิตลดา) $200 , สมาคมไทยปักษ์ใต้ (คุณจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช) $200, คุณอรไท (สลิ่ม) ไชยสิทธิ์ $200, คุณทองดี-จันทนา คุณชุตินธร สุขเดช $200, คุณวรยา สุขตลอดชีพ $200

ขออนุโมทนาบุญ และขอให้เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานพิธี บำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้น และขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา (วันเพ็ญเดือน 3) วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา จัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ถวายผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณเขมชาติ คุณมณฑาทิพย์ ชำนาญรบ เป็นประธานจัดงาน และประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org