ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 24 มิถุนายน 2557

งานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 19 “แผ่นดินถิ่นทอง” ของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. เปิดพื้นที่ ณ โรงละครโรงเรียนมัธยมพาโนรามา เมืองแวนนายส์ เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ให้ลูกไทยหลานไทยในต่างแดน น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยการแสดง ชุด “ธ สถิต ณ ดวงใจไทยนิรันดร์” และนำเสนอความอลังการวัฒนธรรมพื้น บ้านของพี่น้องชาวภาคกลาง ซึ่งเด็กๆ ต่างได้รับการฝึกฝนอบรมจากคณะครูอาสาท้องถิ่น และจากครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเวลา 1 ปีเต็ม หนูๆ ทั้งหลายแสดงได้ดีเกินคาดหมาย ตรึงพี่น้องไทยที่ไปให้กำลังใจจนเสร็จสิ้นการแสดง เห็นความสามารถและความ ตั้งใจของเด็กๆ แล้ว คณะครูอาสาและผู้ปกครองที่รวมพลังร่วมแรงร่วมใจกัน จัดเตรียมงานเป็นเวลาแรมเดือนหายเหนื่อยเป็น ปลิดทิ้ง ลูกหลานไทยไม่เคยสร้างความผิดหวังเลยจริงๆ

ในนามคณะครูอาสาสมัคร โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ขอขอบพระคุณท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณธานี แสงรัตน์ และภริยา คุณชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 19 และอยู่ชมเป็นกำลังใจให้ลูกหลานไทยจนจบการแสดง ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจ ให้เด็กๆ ของเราตลอดมา โดยผลจากการจัดงานดังกล่าวทางโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จำนวน $10,879.19 จากยอดรายรับ ทั้งสิ้น จำนวน $20,160 หักแล้วคงเหลือเงินจำนวน $9,281.00 ถวายเข้าวัดสำหรับเป็นทุนในการจัดงานปีต่อไป จึงแจ้งมาให้ ทราบโดยทั่วกัน

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ปีการศึกษา 2560 เปิดเรียนเป็นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว ดำเนินการสอนโดยคณะครูอาสาสมัครจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้รับการคัดเลือกจาก โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 12 ท่าน มี อ.กาญจนา เบ้าทอง จากโรงเรียนสาธิตุจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้าคณะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจและจิตวิญญาณแห่งความ เป็นครู ให้การศึกษาอบรมบ่มเพาะเด็กๆ สายเลือดไทยที่เกิดและเจริญวัยอยู่ในต่างแดน ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจส่งลูกๆ หลานๆ เข้าสมัครเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆ สัปดาห์ แต่ทางโรงเรียนก็ยังเปิดรับสมัครอยู่ ขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานไป สมัครเรียนกันได้

ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน จะเป็นการเรียนการสอนเนื่องในสัปดาห์แห่งวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทยที่มี ชื่อเสียงก้องโลก ได้รับยกย่องจากองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลที่มีผลงาน ดีเด่นทางวัฒนธรรม หรือ “กวีแห่งรัตนโกสินทร์” โดยทุกปีในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเกิดของสุนทรภู่รัฐบาลไทยจึงสนับสนุนให้จัดนิทรรศการประวัติและผลงาน เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่เชิดชูเกียรติคุณของท่านด้วยการส่งเสริมศิลปการประพันธ์ การประกวดแต่งคำประพันธ์ เป็นต้น โดยทางโรงเรียนภาคฤดูร้อนวัดไทยฯ ก็จะจัดกิจกรรมดังกล่าวตลอดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กๆ ของเรารู้จักประวัติสุนทรภู่ ได้ฝึกทักษะการอ่านพูดเขียนผ่านผลงานการประพันธ์ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและการใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยโครงการนี้ ครูนก อ.วรรณวรางค์ โอฬาริกพันธุ์ ครูอาสา สอนชั้นประถมปีที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ขอเชิญท่านผู้ปกครองไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับคณะครูอาสาของเราได้

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ที่จะถึงนี้ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจัดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 เป็นการ “สอบซ่อม” สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านในการสอบเมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยแม่กองบาลีสนามหลวง ท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี ได้มอบหมายให้ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติกวี เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และผู้ติดตาม พระมหาเดชจำลอง พุทธิเตโช จากวัดปากน้ำภาษีเจริญ มาดำเนินการจัดสอบ คาดว่าจะมีพระธรรมทูตผู้เข้าสอบและเจ้าคณะพระสังฆาธิการจากวัดต่างๆ เข้า ร่วมไม่ต่ำกว่า 50 รูป ขอเชิญพี่น้องไทยผู้ศรัทธาไปร่วมถวายภัตตาหารเพลโดยพร้อมเพรียงกัน


วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณสมจิตต์ คุณโทมัส เบอร์ดี เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

และวัดสุทธาวาสเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ข้างต้น


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com