ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 11 มกราคม 2563

เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 6 มกราคม เวลาบ่าย 2 โมงที่ผ่านมา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธาน สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 2 ดูแลฝ่ายการศึกษา และคณะสงฆ์รัฐภาคใต้ จัดประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง “การเตรียม การจัดงานอบรมบาลีก่อนสอบ และการสอบบาลีสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2562-2563” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ นครซานฟรานซิสโก ท่านเจ้าคุณพระมุนีวิเทศ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ ท่านพระครูรัตนปัญญาวิเทศ วัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดมาร์ พระอาจารย์ และคณะทำงานฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยแอลเอ เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุม

ในการนี้ ท่านเจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม อดีตพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ นครซานฟรานซิสโก ซึ่งได้รับอาราธนามาเป็นประธานในงานพิธีการพัทธสีมาพิธี ณ วัดบ้านป่านาบุญ เมืองไวท์วอเตอร์ ของพระอาจารย์ชลินทร์ ธัมมวัฑฒโน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้เมตตาเข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในหลายๆ ประเด็น

ที่ประชุมมติเห็นชอบต่อข้อเสนอของท่านเจ้าคุณพระมุนีวิเทศ เจ้าอาวาสวัดสมเด็จฯ ให้ดำเนินการจัดอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ณ วัดสมเด็จฯ ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยมีวัดต่างๆ ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รับเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันและร่วมบริจาคเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาตามกำลังศรัทธา โดยในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ในนามสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีกำหนดจัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ 122 รูป อุทิศบุญกุศลให้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และอดีตผู้นำอินเดียนแดงทุกชนเผ่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยพิธีการต่างๆ เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดของงานทางคณะกรรมการที่รับผิดชอบจะแจ้งให้ทราบตามลำดับ

การสอบบาลีสนามหลวง กระบวนการวัดผลทางการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทย โดยแม่กองบาลีสนามหลวง ปัจจุบันคือ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้อนุมัติให้สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดำเนินการจัดสอบ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยท่านแม่กองบาลีสนามหลวงได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานจัดสอบเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2558 กาลเวลาผ่านไปแล้ว 5 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 6 พระคุณเจ้าพระธรรมทูตจากวัดต่างๆ ทั่วอเมริกาสนใจยกระดับความรู้ด้านภาษาบาลีได้เข้าร่วมโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ และเข้าสอบวัดผลกับสำนักสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดไทยตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงประโยค ป.ธ. 5 สามารถสอบผ่านและได้รับพัดและประกาศนียบัตรจากแม่กองธรรมสนามหลางเป็นจำนวนหลายรูปแล้ว

เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้มีวิริยะอุตสาหะมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาเมื่อวานนี้จึงมีมติให้จัดฉลองแสดงความยินดีต่อพระธรรมทูตที่สามารถสอบผ่านได้รับพัดยศและประกาศนียบัตรเป็นพระเปรียญธรรมดังกล่าว โดยมอบหมายให้วัดไทยลอสแองเจลิสเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธี โดยเห็นชอบให้ผนวกเข้าในงานสมโภชอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ ซึ่งกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2543 ซึ่งรายละเอียดของงานจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามลำดับต่อไป

แจ้งจาก รัชดา คุณาธรรม ผู้ประสานจัดบุญพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลสำหรับผู้เกิดในเดือนเดียวกัน ซึ่งในเดือนมกราคม 2563 กำหนดวันงานพิธี คือ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่ร่วมทำบุญวันเกิดทุกท่านจะเป็นเจ้าภาพพระคุณเจ้าแต่ละรูป หลังจากเสร็จพิธีบนอุโบสถศาลาแล้ว ก็จะเป็นการถวายอาหารเพลพระ ร้องเพลงเป่าเค้ก ตัดเค้ก และทานอาหารร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี สำหรับองค์ประกอบพิธี เช่น ดอกไม้ธูปเทียน เครื่องสังฆทานเป็นบริการของทางวัด เรื่องอาหารถวายเพลพระ แล้วแต่จะเอามาหรือไม่ก็แล้วแต่ละบุคคล ซึ่งแม่ครัวทางวัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ด้วยแล้ว แต่งตัวตามปกติ ก็ขอเชิญท่านที่เกิดในเดือนมกราคมนี้ไปร่วมบุญพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “วันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือน 3 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน เป็นพุทธบูชา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com