ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 9 มีนาคม 2562

กิจกรรมนำบุญเนื่องในงานวัน “มาฆบูชารำลึก” ซึ่งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 3 ประธานฝ่ายการศึกษาของสมัชชาสงฆ์ไทย พร้อมด้วยพระสงฆ์ธรรมทูตในเขตรัฐตะวันตก-ใต้ คือเขตรัฐแคลิฟอร์เนีย เนวาด้า เป็นต้น และวัดไทยลอสแองเจลิส ร่วมใจกันจัดขึ้นอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา ถวาย เป็นพุทธบูชา น้อมรำลึกในพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณ และเพื่อเป็นการเพิ่มทุนในการสนับสนุนการ เรียนบาลีของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 แล้ว พระสงฆ์ธรรมทูตวัดต่างๆ ในเขตแอล.เอ. และใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีจิตศรัทธาพร้อมหน้า

พิธีเริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร โดยท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 3 ประธานในพิธีนำพระสงฆ์ธรรมทูตเดินลงจากอุโบสถศาลาวัดไทยฯ รับบิณฑบาตจากญาติโยมที่ยืนเรียงรายคอยใส่บาตรรอบๆ อุโบสถศาลา ปัจจัยอันควรแก่สมณบริโภคซึ่งญาติโยมใส่ลงในบาตรด้วยศรัทธานั้น พระคุณเจ้าทุกรูปต่างก็มอบให้เป็นการเพิ่มทุนตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ คือ มอบให้เป็นทุนสนับสนุนการเรียนบาลีของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินที่ญาติโยมใส่บาตรทั้งสิ้น 2,752.00 เหรียญ

หลังจากพิธีทำบุญตักบาตร ก็เป็นขบวนแห่ผ้าป่าเพิ่มทุนสนับสนุนการศึกษาบาลี โดยคณะครูอาสาวัดไทยฯ และผู้ปกครอง ร่วมด้วยช่วยกันจากคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนจากวัดต่างๆ แล้วจะขึ้นไปประกอบพิธีมาฆบูชารำลึกบนอุโบสถศาลา ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ ประธานในพิธีนำกล่าวเปิดงานพรรณนาความเป็นมาและความสำคัญของวันมาฆบูชา และนำกล่าวถวายสักการะเป็นพุทธบูชา จากนั้นนักเรียนวัดไทยระดับประถมศึกษาสวดบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณเป็นทำนองสรภัญญะอันไพเราะ จบแล้วเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมของคณะครูและนักเรียนจากวัดต่างๆ คือ วัดไทยแอล.เอ. วัดสุทธาวาส วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ และวัดพุทธวิปัสสนา การแสดงแต่ละชุดล้วนสวยงามน่ารักเป็นที่ประทับใจของผู้ใหญ่ใจดีที่เข้าร่วมพิธี โดยเฉพาะกรรมการ กกต. จากเมืองไทย ที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี คือ ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ คุณธวัชชัย เทอดเผ่าไทย และ คุณธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คุณมังกร ประทุมแก้ว และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ทั่วหน้า

สำหรับพิธีทอดผ้าป่าเพิ่มทุนสนับสนุนการเรียนบาลี ของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ท่านเจ้าคุณพระมุนีวิเทศ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ ร่วมถวาย 642 เหรียญ “หลวงพี่กุ๊กไก่” ท่านพระครูรัตนปัญญาวิเทศ ผู้เป็น “กองหน้า” ในการรณรงค์เพื่อเพิ่มทุนดังกล่าว นำถวาย 2,929 เหรียญ คณะวัดไทยฯ ร่วมบริจาคเป็นจำนวน 1,000 เหรียญ จากวัดต่างๆ และพระคุณเจ้าธรรมทูตอีกต่างหาก รวมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 10,786.99 เหรียญ ขออนุโมทนาขอบคุณในพลังน้ำใจของทุกๆ ฝ่าย ที่พร้อมใจและพร้อมเพรียงทำกิจอันพึงกระทำเพื่อความงอกงามไพบูลย์ของการพระพุทธศาสนาในต่างแดน ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นไปเพื่อความเจริญโดยถ่ายเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ วันกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com

และทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างเสาฐานอุโบสถ ต้นละ $ 1,000 และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลค้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณะกุศลอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน มีบริการโรงทานฟรี ฟังปาฐกถาธรรม ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ร่วมกัน


วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ แคลิฟอร์เนีย ขอเชิญสาธุชน ร่วมบำเพ็ญบุญสมโภชวัดสุทธาวาส ครบรอบ 22 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 งานเริ่มเวลา 09.00 AM – 02.30 PM โดยมีคุณสมพิศ อาริยธรรม เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน