ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 9 สิงหาคม 2557

เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วสำหรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอลเอ ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดส่งคณะครูอาสาจากสถานการศึกษาต่างๆในนามของโครงการจำนวน 12 ท่าน มี อ.ภัทรพร สิงห์ชัย จากโรงเรียนสาธิต จุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้าคณะ (ครูใหญ่) มาดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน เป็นต้นมา คณะครู ทุกท่านต่างทุ่มเทชีวิตและจิตวิญญาณอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตใน ต่างแดนเป็นเวลา 9 สัปดาห์ แถมยังช่วยเหลือกิจกรรมของวัดอย่างแข็งขันเข้มแข็งอีกด้วย

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 นี้ ถือเป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คณะครูอาสาสมัคร ซึ่งนำโดยครูเหมียว อ.ภัทรพร สิงห์ชัย จึงพร้อมใจกันจัดงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนจำนวน 135 คน โดยจะเริ่มเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมในพิธีประกอบด้วยการมอบดอกไม้และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เป็นการขอบคุณ คณะครูอาสาที่เสียสละเวลามาให้ความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตสำนึกลูกหลานไทยเป็นเวลา 9 สัปดาห์ อย่างเข้มแข็งอดทน จากนั้นก็มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นตลอดภาคฤดูร้อน และมอบสัมฤทธิบัตรให้นักเรียนทุกระดับชั้น ในการนี้ รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบด้วยตนเอง ขอเชิญท่าน ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยที่คณะครูอาสาฯ ภาคฤดูร้อน หนึ่งในจำนวน 12 ท่าน คือ ครูบอย อ.อนุชัย ทองชุบ เป็นครูสอนศิลปะจบปริญญาโท ด้านศิลปะมาโดยตรง ทางโรงเรียนวัดไทยฯ เชิญเพื่อสร้างสีสันของซัมเมอร์ให้มีชีวิตชีวาอลังการงานสร้าง ซึ่งครูบอยก็ไม่ทำ ให้ผิดหวัง โดยได้ใช้เวลาว่างจากการสอนศิลปะในชั้นเรียน วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังอาคารเรียนศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง เป็นภาพชุดการละเล่นเด็กไทยสมัยก่อน สวยงามมาก เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเป็นเกียรติต่อผลงาน ของครูบอย ทางโรงเรียนจึงจัดงานพิธีเปิดงานจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าวขึ้นมา และได้เรียนเชิญท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นคร ลอสแอนเจลิส สรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ เป็นประธานในพิธี โดยจะเริ่มในเวลา 16.00 น. หรือ 4 โมงเย็น ของวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม หลังพิธีมอบสัมฤทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญท่านผู้ปกครองและพี่น้องไทยทุกท่านร่วมพิธีเปิด และรับประทาน อาหารร่วมกันด้วย

รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม คณะวัดไทยฯ โดยโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคฤดูร้อน ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยฯ และชมรมผู้ปกครอง พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษามหาราชินี โดยพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เจษฎา กตเวทิน และภริยา ปาริชาต กตเวทิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งหลังจากพิธีถวายพระพรแล้ว ก็จะเป็นงาน “วันแม่แห่งชาติ” เชิดชูพระคุณของแม่ โดยจะมีคณะกรรมการคัดเลือกแม่ ดีเด่นชุมชนไทย และแม่ดีเด่นโรงเรียน รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติด้วย

ขอเชิญผู้แทนส่วนราชการ สมาคมชมรมต่างๆ และหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ วางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวาย พระพรชัยมงคล และจุดเทียนชัยร้องเพลงสดุดีมหาราชา แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันมิ่งขวัญของชาติ ตามวันและเวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ขออภัยที่ทางโรงเรียนไม่ได้ออกหนังสือเวียนเรียนเชิญ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมถวายพระ พรผ่านสื่อหนังสือพิมพ์มา ณ โอกาสนี้


14 กันยายน 2557 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญวันสารทไทย และร่วมทอดผ้าป่า “ทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา” อุทิศกัลปนาผลแด่ญาติผู้ล่วงลับ โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา 10.20 AM. สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495