ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 21 มีนาคม 2556

ผู้เขียนเห็นว่าใกล้วันสงกรานต์ ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาวไทยในสหรัฐอเมริกาจะได้แสดงถึงวัฒนธรรมของเรา จึงอยากที่จะฝากถึงประวัติ และที่มาของประเพณีสงกรานต์ให้คุณผู้อ่านได้ทราบกัน

สงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึงการเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี หรือคือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวต่างประเทศเรียกว่า "สงครามน้ำ"

สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ คำว่าตรุษเป็นภาษาทมิฬ แปลว่าการสิ้นปี

พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อไป ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในชีวิตสมัยใหม่ของสังคมไทยเกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข

ปัจจุบันมีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่าได้มีการเสริม จนคลาดเคลื่อนบิดเบือนไป เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวว่าเป็น ‘Water Festival’ เป็นภาพของการใช้น้ำเพื่อแสดงความหมายเพียงประเพณีการเล่นน้ำ

ตำนานนางสงกรานต์ ตามจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กล่าวตามพระบาลีฝ่ายรามัญว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเศรษฐีคนหนึ่ง รวยทรัพย์แต่อาภัพบุตร ตั้งบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุราที่มีบุตรสองคน วันหนึ่งนักเลงสุราต่อว่าเศรษฐีจนกระทั่งเศรษฐีน้อยใจ จึงได้บวงสรวงพระอาทิตย์ พระจันทร์ ตั้งจิตอธิษฐานอยู่กว่าสามปี ก็ไร้วี่แววที่จะมีบุตร อยู่มาวันหนึ่งพอถึงช่วงที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ เศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นไทรริมน้ำ พอถึงก็ได้เอาข้าวสารลงล้างในน้ำเจ็ดครั้ง แล้วหุงบูชาอธิษฐานขอบุตรกับรุกขเทวดาในต้นไทรนั้น รุกขเทวดาเห็นใจเศรษฐี จึงเหาะไปเฝ้าพระอินทร์ ไม่ช้าพระอินทร์ก็มีเมตตาประทานให้เทพบุตรองค์หนึ่งนาม "ธรรมบาล" ลงไปปฏิสนธิในครรภ์ภรรยาเศรษฐี ไม่ช้าก็คลอดออกมา เศรษฐีตั้งชื่อให้กุมารน้อยนี้ว่า ธรรมบาลกุมาร และได้ปลูกปราสาทไว้ใต้ต้นไทรให้กุมารนี้อยู่อาศัย

ต่อมาเมื่อธรรมบาลกุมารโตขึ้น ก็ได้เรียนรู้ซึ่งภาษานก และเรียนไตรเภทจบเมื่ออายุได้เจ็ดขวบ เขาได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่าง ๆ แก่คนทั้งหลาย อยู่มาวันหนึ่ง ท้าวกบิลพรหม ได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ ถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดเศียรบูชา แต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย ท้าวกบิลพรหมถามธรรมบาลกุมารว่า ตอนเช้าศรีอยู่ที่ไหน ตอนเที่ยงศรีอยู่ที่ไหน และตอนค่ำศรีอยู่ที่ไหน ทันใดนั้นธรรมบาลกุมารจึงขอผัดผ่อนกับท้าวกบิลพรหมเป็นเวลา 7 วัน

ทางธรรมบาลกุมารก็พยายามคิดค้นหาคำตอบ ล่วงเข้าวันที่ 6 ธรรมบาลกุมารก็ลงจากปราสาทมานอนอยู่ใต้ต้นตาล เขาคิดว่า ขอตายในที่ลับยังดีกว่าไปตายด้วยอาญาท้าวกบิลพรหม บังเอิญบนต้นไม้มีนกอินทรี 2 ตัวผัวเมียเกาะทำรังอยู่ นางนกอินทรีถามสามีว่า พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารแห่งใด สามีตอบนางนกว่า เราจะไปกิน..พธรรมบาลกุมาร ซึ่งท้าวกบิลพรหมจะฆ่าเสีย ด้วยแก้ปัญหาไม่ได้ นางนกจึงถามว่า คำถามที่ท้าวกบิลพรหมถามคืออะไร สามีก็เล่าให้ฟัง ซึ่งนางนกก็ไม่สามารถตอบได้ สามีจึงเฉลยว่า ตอนเช้า ศรีจะอยู่ที่หน้า คนจึงต้องล้างหน้าทุก ๆ เช้า ตอนเที่ยง ศรีจะอยู่ที่อก คนจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก ส่วนตอนเย็น ศรีจะอยู่ที่เท้า คนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน ธรรมบาลกุมารก็ได้ทราบเรื่องที่นกอินทรีคุยกันตลอด จึงจดจำไว้

ครั้นรุ่งขึ้น ท้าวกบิลพรหมก็มาตามสัญญาที่ให้ไว้ทุกประการ ธรรมบาลกุมารจึงนำคำตอบที่ได้ยินจากนกไปตอบกับท้าวกบิลพรหม ท้าวกบิลพรหมจึงตรัสเรียกธิดาทั้งเจ็ดอันเป็นบาทบาจาริกา พระอินทร์มาประชุมพร้อมกัน แล้วบอกว่า เราจะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมาร ถ้าจะตั้งไว้ยังแผ่นดิน ไฟก็จะไหม้โลก ถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศ ฝนก็จะแล้ง ถ้าจะทิ้งในมหาสมุทร น้ำก็จะแห้ง จึงให้ธิดาทั้งเจ็ดนำพานมารองรับ แล้วก็ตัดเศียรให้นางทุงษะ ผู้เป็นธิดาองค์โต จากนั้นนางทุงษะ ก็อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมเวียนขวารอบเขาพระสุเมรุ 60 นาที แล้วเก็บรักษาไว้ในถ้ำคันธุลี ในเขาไกรลาศ

จากนั้นมาทุก ๆ 1 ปี ธิดาของท้าวกบิลพรหมทั้ง 7 ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหม แห่ไปรอบเขาพระสุเมรุ เป็นเวลา 60 นาที แล้วประดิษฐานตามเดิม ในแต่ละปีนางสงกรานต์ แต่ละนางจะทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงกรานต์ ดังนี้

1. ถ้าวันอาทิตย์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม ทุงษะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช ภักษาหารอุทุมพร (ผลมะเดื่อ) พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จมาบนหลังครุฑ

2. ถ้าวันจันทร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม โคราคะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดา ภักษาหารเตลัง (น้ำมัน) พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จมาบนหลังพยัคฆ์ (เสือ)

3. ถ้าวันอังคารเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม รากษสเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จมาบนหลังวราหะ (หมู)

4. ถ้าวันพุธเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม มณฑาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย พระหัตถ์ขวาทรงเข็ม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จมาบนหลังคัทรภะ (ลา)

5. ถ้าวันพฤหัสบดีเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม กิริณีเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จมาบนหลังคชสาร (ช้าง)

6. ถ้าวันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จมาบนหลังมหิงสา (ควาย)

7. ถ้าวันเสาร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม มโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จมาบนหลังมยุรา (นกยูง)

สำหรับความเชื่อทางล้านนานั้นจะมีว่า
1. วันอาทิตย์ ชื่อ นางแพงศรี
2. วันจันทร์ ชื่อ นางมโนรา
3. วันอังคาร ชื่อ นางรากษสเทวี
4. วันพุธ ชื่อ นางมันทะ
5. วันพฤหัส ชื่อ นางัญญาเทพ
6. วันศุกร์ ชื่อ นางริญโท
7. วันเสาร์ ชื่อ นางสามาเทวี

วัดป่าธรรมชาติจัด บวชปฏิบัติธรรมเนกขัมมจารี - เนกขัมมจาริณี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 65 ปี พระภาวนาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2556 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นของวันที่ 22 เป็นต้นไป

ทุกวัดไทยในแคลิฟอร์เนียมักจะจัดงานในวันสำคัญๆ ของประเพณีไทยในช่วงเวลาที่ต่างๆ กันไป สำหรับงาน สงกรานต์ก็เช่นกัน หลังจากงานใหญ่ที่ถนนฮอลลีวูด ย่านไทยทาวน์ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายนนี้แล้ว ถัดมาอีก 1 อาทิตย์วัดไทยแอล.เอ. ก็ได้จัดกิจกรรมนี้เช่นกัน ส่วนอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ก็ถึงคิวของวัดป่าธรรมชาติที่จัดงานนี้ขึ้น งานเริ่มเวลา 9 โมงเช้า โดยได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่ เจษฎา กตเวทิน เป็นประธาน

งานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ที่ไทยทาวน์ปีนี้ ซึ่งกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556 นั้น โรงเรียนพุทธศาสนา วัดไทยแอล.เอ. จัดส่งขบวนพาเหรดของนักเรียนทุกระดับชั้น เป็นชุดภายใต้แนวคิด "วิถีไทย" ไปร่วมงาน พร้อมทั้งวงดนตรี ไทยใหญ่ ทั้งปีพาทย์มอญและปีพาทย์ไทย โดยมีนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 โชว์ฝีมือเล่นอังกะลุง และโชว์ชุด "พม่าเปิดมาง" ก่อนเปิดงานไทยนิวเยียร์ นอกจากนั้นก็จะมีนาฏศิลป์ชุด "ฟ้อนเล็บ" และชุด "ฟ้อนเกราะลอ" ไปร่วมโชว์อีกส่วนหนึ่งด้วย เรียกว่าวัดไทย "จัดใหญ่" ร่วมงานไทยนิวเยียร์ที่ไทยทาวน์อย่างเต็มที่

ในส่วนของ "บุญพิธี" เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยงานไทยนิวเยียร์เฟสติวัลที่ไทยทาวน์ วัดไทยฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน การเพื่อสนองศรัทธาของญาติที่ประสงค์จะทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษตามประเพณีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ โดยภาคเช้า เวลาประมาณ 09.30 น. จะเป็นพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในเขตแอล.เอ.และใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า 60 รูป เรียงแถวรับบิณฑบาตจากพี่น้องไทย โดยวัดไทยฯ บริการของใส่บาตรเพื่ออำนวยความสะดวกญาติโยมที่ไปร่วมบุญโดย ไม่ต้องนำของใส่บาตรไปด้วย วัดไทยฯ จัดบริการให้ถึงที่

หลังทำบุญตักบาตรเสร็จสิ้นแล้ว วัดไทยฯ ก็มีบูธสำหรับญาติโยมที่ต้องการทำบุญถวายสังฆทาน และสรงน้ำพระเนื่อง ในวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยวัดไทยฯ จัดเตรียมเครื่องสังฆทานไว้พร้อมเพรียง ญาติโยมสามารถถวายสังฆทานแด่พระ คุณเจ้าที่พร้อมรับศรัทธาของญาติโยมตลอดเวลา ก็ขอเชิญไปร่วมงานไทยนิวเยียร์และร่วมบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ร่วมกับสำนักงานคณะ กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านฟังการ บรรยายพิเศษ เรื่อง " โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการสำนักงาน กปร. ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง วัดไทยลอสแองเจลิส

วัดพุทธิชิโนฮิลส์ เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูป-พระประจำวัน-พระสงฆ์-รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ชมการประกวดเทพีสงกรานต์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 สมัครประกวดติดต่อ ยาใจ ยัง (323) 217-4133 อารีย์ยา ชิม (818) 205-7601 ประกอบ ทองทา (323) 528-6857 หรือ watchino18@gmail.com www.watchinohills.org