ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 21 ตุลาคม 2560

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี คือ วันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ รถไฟ ฯลฯ และที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ คือ การประกาศเลิกทาส ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือ พระพุทธเจ้า หลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช และรัฐบาลได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ประดิษฐานไว้ ณ พระลานหน้าพระ ราชวังดุสิต และ ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการและเอกชน ก็จะพากันน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณในพระองค์ท่านด้วยวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระ บรมรูปทรงม้า ด้วยความจงรักภักดี อันหาที่สุดมิได้

สำหรับวัดไทยแอล.เอ.ก็ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประ จำทุกปี โดยร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ในเครือสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมี คุณเก็จนภา ศิริ เป็นนายกสมาคม โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าพระบรมรูปทรงม้า หน้าอุโบสถศาลาวัดไทย ขอเชิญหน่วยราชการ สมาคม ชมรมต่างๆ และ หน่วยงานเอกชนเข้าร่วมพิธีถวายบังคมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 หลังจากงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานและงานประเพณีลอยกระทง (28-29 ตุลาคม) เสร็จสิ้นแล้ว จะมีคณะผู้ศรัทธาจากเมืองไทยเดินทางมาทอดผ้าป่ามหากุศล สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดไทย โดยจะเดินทางมา ถึงวัดไทยฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะดังกล่าวประกอบด้วย คุณประกอบ-ภาพิมล มุกุระ แห่งสโมสรโรตารีวัฒนา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นศิษย์เก่าแอลเอยุคแรกๆ และคณะของ พลตรีสมาน - อาจารย์สุพร (ครูป๊อก) ชาวเพ็ชร อดีตครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ปี พ.ศ. 2537 โดยจะมีพิธีถวายผ้าป่ามหากุศลในเวลา 10.00 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญพี่น้องไทยผู้ศรัทธา ทุกท่านไปร่วมพิธีบุญมหากุศลดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-สืบสานประเพณีลอยกระทง วางดอกไม้จันทน์ ฟ้อนเล็บถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่ ร.9” ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าพระกฐิน ถวายผ้าป่าสามัคคี ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันลอยกระทง โดยมีคุณแสงดี อารมย์ดี คุณอัมพร สมวรรณ และคณะร้านอาหารไทยสเต๊ะ บาร์บีคิว เป็นประธานทอดผ้าป่าทุนสร้างโรงทาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc เว็ปไซต์ www.suddhavasa.org