ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. ภาคฤดูร้อน โดย ว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี ครูใหญ่ และเพื่อนๆ ครูอาสา ร่วมกับ คุณเก็จนภา ศิริ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และคณะกรรมการ ร่วมใจกันจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ภายใต้แนวคิด “สมเด็จเจ้าฟ้านารีรัตนา” วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. หรือ 9 โมงเช้า เป็นต้นไป

ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ นักเรียนวัดไทยฯ อันเนื่องด้วยงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เช่น การขับร้องประสาน เสียงของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2-3 ในเพลง “รัก” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ การแสดงรีวิวประกอบเพลง “พระเทพของชาวไทย” โดยนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4-5-6 และนักเรียนชั้นมัธยมอ่านเรียงความอันเนื่องด้วยพระราช กรณียกิจของพระองค์ท่าน ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาลโชว์หางเครื่องในชุด “เต้นส้มตำ” ต่อด้วยการแสดงจินตลีลาประกอบ เพลง “นารีรัตนา” และเพลงเทิดพระเกียรติ “พระเทพทรงบุญ” โดย น้องแพมแพม ชั้นประถมปีที่ 5-6

ส่วนช่วงบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เป็นช่วงของพิธีการถวายพระพร โดยท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระ เกียรติ จากนั้นผู้แทนสมมาคมชมรมต่างๆ เข้าถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายพระพรตามลำดับ แล้วพสกนิกรทั้งหมู่เหล่า ร่วมร้องเพลงมาร์ชสมเด็จพระเทพฯ จึงขอเชิญผู้แทนสมาคมชมรมต่างๆ หน่วยงานราชการและเอกชนไปร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน งานนี้มีซุ้มโรงทานบริการอาหารฟรีตลอดงาน


วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2558 ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันแม่ ฉลองพระสอบผ่านบาลี ปี 2558 และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างลิฟต์ขึ้น-ลง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าป่าสามัคคี ทำวัตรสวดมนต์ เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com