ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 2 มีนาคม 2556

โรงเรียนวัดไทยแอล.เอ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา วันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงแสดง "หัวใจ" ของพระศาสนาแก่ พระอรหันตสาวก 1250 รูป ที่เดินทางมาเข้าเฝ้าโดยมิได้นัดหมายกันมาก่อน ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร นครราชคฤห์ ปีนี้ ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ โดยโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ จัดกิจกรรมอันเนื่องด้วยวันมาฆบูชาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และ เข้าใจหลักการเบื้องต้นของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ด้วยการจัดบอร์ดแสดงความเป็นมาของความสำคัญวันมาฆบูชา แล้ว ให้นักเรียนทำกิจกรรรมอันเนื่องด้วยวันดังกล่าว เช่น คัดลายมือเพลงมาฆบูชา ประกวดวาดภาพประกอบเรื่องบอร์ดวัน มาฆบูชา และประกวดตอบคำถามเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา เป็นต้น โดยนักเรียนระดับประถมปลายและ ระดับมัธยม โดยคุณครูจัดหารางวัลมอบให้เป็นกำลังใจเมื่อบ่ายวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา

ท่านพระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ เมตตาเป็นประธานมอบรางวัล หลังจากกิจกรรมประจำวันบนอุโบสถศาลา คือ การไหว้พระ สวดมนต์ สวดสรภัญญะ สมาทานศีลนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 4 ประกวดคัดลายมือเพลง มาฆบูชา โดยมีนักเรียนวันเสาร์ได้รับรางวัล 3 คน คือเด็กหญิงทรายสีฟ้า สุวรรณสวัสดิ์เด็กชายบิล ปฏิคมานันท์ และ เด็กหญิงวาณิจภ์ษา เฮงธนไพบูลย์ ส่วนนักเรียนวันอาทิตย์ ได้แก่ เด็กหญิงณัทลี ทัวซอน เด็กหญิง สัจจภา ประหว่า และ เด็กหญิงเสาวภา ประหว่า

ส่วนนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6คณะครูได้จัดประกวดวาดภาพประกอบเรื่องความสำคัญของวันมาฆบูชา โดยแบ่งเป็น รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่เด็กหญิงธัญญา วัตรสถาพร รางวัลความสวยงามได้แก่ เด็กหญิงทีน่า รัศมีเกียรติศักดิ์ และรางวัล ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ เด็กชายพีรพัฒน์ เกตุนิล ส่วนนักเรียนวันอาทิตย์วันอาทิตย์รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กหญิง ธิดารัตน์ สมานุกรรางวัลความสวยงาม คือ เด็กหญิงโรสลิน พุ่มไม้ และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ เด็กหญิงเจสสิก้า ซิฟเลท สำหรับระดับมัธยมศีกษาเป็นประกวดตอบคำถามเกี่ยวกับวันมาฆบูชา เด็กหญิงเจนิสา ช่วยเจริญสุข นักเรียนวัน เสาร์ เป็นผู้ได้รับรางวัล ส่วนนักเรียนวันอาทิตย์ รางวัลเป็นของเด็กหญิงพรพชร ดีโวซ์

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม เวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมงเป็นต้นไป ชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ โดย เชอรี่ คำลือ ประธานชมรม ขอเชิญท่านผู้ปกครองและพี่น้องไทยทุกท่าน ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณวางแผนการ ศึกษาให้ลูกคุณหรือยัง" โดย คุณเจนนิเฟอร์ ไกรภัสสร์พงศ์ อิงอร่าม และ นิกันต์ คุณกำจร อดีตนายกสมาคมไทยฯ โดย จะบรรยายในขอบข่ายของ CST, SAT คืออะไร วิธีการขอทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โรงเรียน Private กับโรงเรียน Public ต่างกันอย่างไร โรงเรียน Magnet, Charter และ Academy ตลอดจนวิธีการสมัครเข้า Collage หรือมหาวิทยาลัย และคำถามต่างๆ อีกมากมาย ขอเชิญไปฟังคำตอบได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ณ ศาลาพระธรรมราชา นุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง (ห้องฉัน)

ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงาน มหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 15 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมงเป็นต้นไป ณ อุโบสถศาลา ชั้นล่าง

คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดไทยแอลเอ. ขอแสดงความเสียใจต่อ วนิดา ศรีวะรมย์ นายกสมาคมพยาบาลไทยภาคใต้ ที่ได้สูญเสียน้องชาย วิวัฒน์ ศรีวรมย์ ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เจ้าภาพกำหนดจัดพิธี บำเพ็ญกุศลตามประเพณี ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง วัดไทยลอสแองเจลิส ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือและเพื่อนๆ ของวิวัฒน์ ศรีวรมย์ ไปร่วมแสดงความ เสียใจและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดธรรมนิยาม-มาติกาบังสุกุล “วันกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึกพระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร-หลวงพ่อวิเวกานันทะ” ในวันอาทิตย์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป มีโรงทานบริการอาหาร ฟรี ตลอดงาน พร้อมร้องเพลงการกุศล ญาติโยมท่านใดมีความประสงค์เปิดโรงทาน และขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ชมการประกวดเทพีสงกรานต์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 watchino18@gmail.com www.watchinohills.org


วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี และเวียนเทียน เนื่องในงาน “สมโภชวัดครบ 16 ปี” และขออนุโมทนาขอบคุณคุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี และเจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพจัดดอกไม้