ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 28 กันยายน 2556

ขอเชิญศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือร่วมงานทำบุญครบรอบ 50 วัน ถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งวัดไทยฯ โดย หลวงพ่อใหญ่ พระราชธรรมวิเทศ และสมาคมไทยปักษ์ใต้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระสวดพระพุทธมนต์ มาติกาบังสุกุล และร่วมถวายภัตตาหารเพลโดยพร้อมเพรียงกัน

เหลือเวลาอีกเพียงเดือนเดียว ก็จะถึงเทศกาลออกพรรษา คือตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เป็นช่วงแห่งการทอด ผ้ากฐิน ซึ่งมีกำหนดเวลา 1 เดือน หลังจากวันออกพรรษา สำหรับวัดไทยแอลเอ. เป็นผ้าพระกฐินพระราชทาน กำหนดงาน วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 โดยมี คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ เป็นประธานจัดงาน ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อม ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน นี้ เริ่มเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “งานทำบุญออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ” ในวันอาทิตย์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watchinohills.org E-mail: watchino18@gmail.com และขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมเป็นประธานทอดผ้ากฐินสามัคคี-ประเพณีลอยกระทง ในวันอาทิตย์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป แจ้งความประสงค์เป็นประธานร่วมติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ข้างต้น