ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 29 พฤศจิกายน 2557

หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยแอล.เอ/ เดินทางกลับเมืองไทยเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา เพื่อ เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ ในมงคลโอกาสที่หลวงพ่อใหญ่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ หรือเจ้าคุณชั้นราช ที่ พระเทพมงคลวิเทศ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยถือเป็นราชประเพณีที่ พระเถรานุเถระทั่วประเทศผู้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นคุณานุประโยชน์ต่อประเทศชาติ ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ใน พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปี

หลวงพ่อใหญ่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสงฆ์วัดไทยฯ (เป็นชื่อใช้เรียกแทน “เจ้าอาวาส” ในขณะนั้น) สืบต่อจากหลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร ซึ่งลาออกไปเมื่อปี พ.ศ. 2531 ขณะเป็นพระราชาคณะ หรือเจ้าคุณชั้นสามัญ ที่ พระวิเชียรธรรมคุณาธาร แล้วได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมวิเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2539 กาลเวลาผ่านไป 18 ปีหลวงพ่อใหญ่จึงได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมคลวิเทศ ดังกล่าว ถือได้ว่าหลวงพ่อ ใหญ่เป็นพระเถระองค์แรกในต่างประเทศ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ เป็นเกียรติประวัติและเป็นประวัติศาสตร์ของการพระศาสนาในต่างแดน จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์หลวงพ่อใหญ่ และท่านที่เคารพนับถือร่วมพิธี ถวายการต้อนรับและมุทิตาสักการะ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. หรือบ่ายสามโมงเป็นต้นไป ณ อุโบสถศาลาวัดไทยฯ


วัดป่าธรรมชาติเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ และร่วมจุดเทียนถวายพระพร เนื่องด้วยในมหามงคลสมัยพระชนมพรรษา 87 พรรษา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับวัดป่าธรรมชาติ จะจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งร่วมจุดเทียนถวายพระพรฯ ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดป่าธรรมชาติ 14036 E.Don Julian Rd., La Puente, CA 91746 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป