ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 3 มีนาคม 2555

วัดสุทธาวาส วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญตักบาตรพระสงฆ์ และทอดผ้าป่าสบทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา ร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี และเวียนเทียนเนื่องในงานบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และขออนุโมทนาขอบคุณ คุณแม่เยื้อน บัวเจริญ และลูกหลาน ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้ และวันที่ 2 -4 มีนาคม 2555 ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบวชชีพราหมณ์ รักษาศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา รายละเอียดติดตามที่ www.suddhavasa.org


วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรม บวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา (บวชวันที่ 3 มี.ค. เวลา 9.30 น.) ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 นี้ ตั้งเเต่เวลา 09.30 - 15.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502


วัดไทยแอล.เอ. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอลเอ. เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ครูลอย มาลี มาโรจน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาและเยาวชน ครูอาร์ม ชัยวุฒิ อินทะพงษ์ และ ครูเอ ทนงศักดิ์ จันทร์บุญล้อม ครูอาสาประจำการ 1 ปี จากครุศาสตร์ จุฬาฯ สอนดนตรีไทย ได้ร่วมกันแถลงกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอันเนื่องด้วยวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งทางโรงเรียนดำเนินการมาในภาคเรียนที่ 2 โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2555 เป็นต้นมานั้น เหลือการเรียนการสอนอีกเพียง 16 วันเท่านั้น

ในส่วนของกิจกรรมอันเนื่องด้วยวัฒนธรรมประเพณี คือการเข้าร่วมขบวนพาเหรดงานไทยนิวเยียร์เฟสติวัล ที่ไทยทาวน์ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555 โดยในวันดังกล่าวจะไม่มีการเรียนการสอน ส่วนของงานสงกรานต์วัดไทยฯ ซึ่งกำหนดวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 เมษายน นั้น ก็จะไม่มีการเรียนการสอน นักเรียนและครูต้องเข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยฯ จึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงานโดยการส่งลูกหลานอายุ 4-10 ขวบ เข้าร่วมประกวด “หนูน้อยสงกรานต์” รับทั้งหญิงและชายฝึกให้เด็กๆ กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน และเป็นสีสันที่บริสุทธิ์น่ารักของงานด้วย

สำหรับ “งานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย” ครั้งที่ 14 “84 พรรษามหาราชา” ภายใต้แนวคิดเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งรัฐบาลไทยกำหนดให้มีการเฉลิมฉลองตลอดปีนั้น พวกเราชาวไทยในต่างแดนต่างก็ซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันอันมิ่งขวัญของชาติอย่างไม่จืดจาง ทางโรงเรียนวัดไทยฯ จึงกำหนดให้กิจกรรมงานมหกรรมดนตรีฯ เข้าร่วมเฉลิมฉลองด้วย กำหนดงานวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 ณ โรงละครของโรงเรียนพาโนรามาไฮสคูล เมืองแวนนายส์ ที่เก่าเวลาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ขณะนี้คณะครูของเราเร่งฝึกซ้อมเด็กๆ อย่างเข้มทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้ผลงานออกมาประทับใจท่านผู้ชมทั่วหน้า ขอเชิญเตรียมตัวเตรียมใจให้การสนับสนุนลูกหลานของเราพลัน