ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 10 ตุลามคม 2563

วัดไทยลอสแองเจลิส โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ขออนุโมทนาบุญ คณะกรรมฐานและนักเรียนบาลีวัดไทยฯ คุณวรินทิพย์ แจ้งดี คุณพัชรา ธีระกำจร คุณรัชดา คุณาธรรม คุณนิดร ชื่นชม คุณวีณา อภิญญาวาท คุณดวงพร มหาราช และญาติโยมชาวอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ที่รวมใจกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 13 คือ กัณฑ์นครกัณฑ์ ประกอบ ด้วย 48 พระคาถา แสดงโดย ท่านพระมหาปภาวิน ปิยสีโล รวบรวมเป็นปัจจัยกัณฑ์เทศน์ได้เป็นจำนวน 6,336.00 เหรียญสหรัฐ สาธุ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดานให้ทุกท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขสมหวัง มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 นี้ จะเป็นการเทศน์ “คาถาพัน” แสดงโดย ท่านพระมหาประจวบ ฐานจันโท เป็นการเทศน์ (อ่าน) โดยภาษาบาลีล้วนๆ เป็นภาษาบาลีที่จารึกเรื่องราวของพระมหาเวสสันดรชาดก หรือมหาชาติ นับได้รวมทั้งสิ้น 1 พันพระคาถา ที่ชาวพุทธไทยนิยมฟังกันสืบๆ มาด้วยถือคติว่าถ้าได้ฟังเทศน์มหาชาติจบในวันเดียว ก็จะได้รับอานิสงส์มหาศาล เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่ไปสู่อบายแน่นอน คณะเจ้าภาพกัณฑ์นี้ คือ สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นำโดย คุณสุนีย์ โพธิ์ด้วง นายกสมาคม คณะกรรมการและอุบาสกอุบาสิการวัดไทย เริ่มเทศน์ เวลา 14.30 น. หลังจากพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานเสร็จสิ้นแล้วเป็นต้นไป ขอเชิญไปฟังและร่วมอนุโมทนาบุญ โดยพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรรมการวัดไทยแอลเอ ขอเรียนเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมบุญพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดไทยลอสแองเจลิส วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 โดยช่วงเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร และเปิดโอกาสให้ญาติโยมร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบูชาผ้าไตรจีวรตามกำลังศรัทธา และร่วมบุญถวายภัตตาหารเพลแบบบุฟเฟ่ต์ ส่วนภาคบ่ายเริ่มเวลา 12.30 น. เป็นพิธีอัญเชิญผ้าไตรจีวรเวียนรอบอุโบสถศาลา ส่วนพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเริ่มเวลา 13.00 น. โดย คุณสมภพ คุณพรรณี แม้นนิล เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์วัดไทยฯ จำนวน 17 รูป

รายการสุดท้ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยสามพี่น้องตระกูล “ธรรมปัญญา” คือ คุณกุสุมา คุณคำนำ และ ครูเปิ้ล วาสินี ธรรมปัญญา โดยได้รับแรงศรัทธาจากท่านที่เคารพนับถือและเพื่อนๆ อย่างอบอุ่น ร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธา ซึ่งรายนามผู้ร่วมศรัทธาคณะกรรมการได้ประกาศอนุโมทนาบุญทางไลน์ “ศิษย์วัดไทยแอลเอ” ไลน์ “โรงเรียนวัดไทย” ไลน์ “กิจกรรมชุมชน” เป็นต้น โปรดร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยชั่วกาลนาน เทอญฯ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน” วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. โดยมีคุณมนัส ทวีหมื่นล้าน เป็นประธานกฐิน คุณวิชัย-ดร.บังอร โสฬส คุณเยาวพร นุรักษ์ คุณสุวินัย สาตมาลี เป็นประธานผ้าป่า ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายผ้าป่าบริวาร มีโรงทานฟรี ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com