ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 15 มิถุนายน 2567

เปิดเรียนเรียบร้อยโรงเรียนวัดไทยฯ ไปแล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้ลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดน ช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 โดยโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ด้วยความร่วมมือจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดส่งคณะครูอาสาสมัครมาดำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งปีนี้คณะครูอาสา 7 ท่าน ประกอบด้วย อ.กีตะ เพิ่มพูน จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และสอนดนตรีไทย อ.อติญา วงษ์วาท จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ทำหน้าที่รองครูใหญ่ สอนภาษาไทย อ.จิราพร โสตแก้ว สอนภาษาไทยอนุบาล ครูพรภวิษย์ นันทชัชวาลกุล สอนภาษาไทย และ อ.ตะวัน โตเอี่ยม สอนดนตรีไทย โดยได้ประกอบพิธีเปิดเรียนและปฐมนิเทศผู้ปกครอง เช้าวันพุธที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน คณะครูชี้แจงเป้าหมายและรายละเอียดของการเรียนการสอน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเพื่อประสานงานติดตามพัฒนาการของเด็กๆ ตามหลัก 3 ประสาน บ้าน วัด และโรงเรียน หรือ “บวร” ซึ่งจะทำให้ลูกหลานมีพัฒนาการด้าน “ความเป็นไทย” อย่างต่อเนื่อง

ส่วนครูอาสาอีก 2 ท่าน คือ อ.จันทนา “ครูแกงส้ม” สุขกุล สอนภาษาไทย และ อ.หทัยภัทร “ครูแก้ม” ศานติวัตร สอนนาฏศิลป์ไทย มีกำหนดเดินทางถึงวัดไทยฯ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน นี้ รุ่งขึ้นเช้าวันจันทร์ก็รวมพลังกับคณะครูอาสาที่มาก่อนแล้วทุ่มเทสติปัญญาช่วยกันปลุกจิตสำนึกลูกหลานไทยอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยยากต่อไป ทางโรงเรียนยังคงเปิดรับสมัครนักเรียนทุกวัน ขอเชิญผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานมาสมัครเรียนกันได้

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญร่วมทำบุญงานสมโภชวัดครบ 28 ปี วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. (10.00 AM) ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ เลือกซื้ออาหารคาวหวาน มากมาย ตลาดวันอาทิตย์ ขอเชิญมาร่วมทำบุญตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการปรับพื้นดิน เพื่อก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ วางท่อน้ำ ท่อไฟ ท่อแก๊ส ทำกำแพงกั้นดินถล่ม วางท่อดับเพลิงรอบวัด จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นดิน ซึ่งต้องการใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา บริจาคออนไลน์ผ่าน ระบบ

Zelle: Bank of America ที่ E-mail: watchino18@gmail.com

Name: Wat Phrathat Doi Suthep USA

สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502