ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 12 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมของคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. นำโดย อ.ภัทรพร สิงห์ชัย ครูใหญ่ พร้อม ด้วยเพื่อนๆ ครูอาสาฯ จัดขึ้นในสัปดาห์นี้ เป็นกิจกรรมอันเนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษาทั้งนั้น โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม เป็นพิธีหล่อเทียนพรรษาสำหรับถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดไทยฯ ใช้จุดเพิ่มแสงสว่างช่วงทำวัตรสวดมนต์ เช้าเย็นตลอดพรรษา เป็นประเพณีนิยมกันมาแต่โบราณ จะส่งผลให้เกิดมาเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีไหวพริบประดุจแสงสว่างของดวงเทียนโดยวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคมนี้ จะเป็นพิธีแห่เทียนพรรษาโดยนักเรียนทุกระดับชั้น ก่อนที่จะนำขึ้นถวายพระ สงฆ์บนอุโบสถศาลา พิธีแห่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมพิธีแห่เทียน โดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม แต่ทางวัดไทยฯ จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรยามเช้าเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมทำบุญตักบาตรตามประเพณีที่ ปฏิบัติกันมาช้านาน ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งวัด

กิจกรรมอันเนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งวัดไทยฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ การเทศน์มหาชาติ พรรณนา พระประวัติพระชาติสุดท้ายของพระบรมศาสดา ถือพระชาติเป็นพระเวสสันดรบริจาคทานอันยิ่งใหญ่ ก่อนที่จะประสูติเป็น เจ้าชายสิทธัตถะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วเสด็จออกผนวชแสวงหาโมกขธรรมจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดา เอกในโลก โดยการเทศน์แบ่งการพรรณนาออกเป็นตอนๆ เรียกว่า กัณฑ์ มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ วัดไทยฯ จัดแสดงทุกๆ วัน อาทิตย์เวลาบ่าย 2 โมง โดยจะเริ่มเทศน์กัณฑ์แรก คือ กัณฑ์ทศพร ในวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านที่สนใจไปร่วมฟังกันได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

กล่าวกันว่า ผู้ที่ได้ฟังเทศน์มหาชาติจบทั้ง 13 กัณฑ์ จะได้ไปเกิดบนสวรรค์หรือสุคติภูมิโดยส่วนเดียว ด้วยเหตุนี้คณะครูอาสา ภาคฤดูร้อน ปีการการศึกษา 2557 จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดย อ.ภัทรพร สิงห์ชัย เป็นครูใหญ่ หรือหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยเพื่อนครูอาสาฯ จึงแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิมพานต์ ซึ่งกำหนดเทศน์ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ โดยเมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้จัดทีมงาน “มหาชาติ ทรงเครื่อง” ติดตามไปเป็นลูกศิษย์พระบิณฑบาตที่ไทยทาวน์ ได้รับความสนใจจากพี่น้องไทยอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งร่วมเป็น เจ้าภาพตามศรัทธา รวบรวมได้เป็นเงินทั้งสิ้น 794 เหรียญ จึงขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


3 สิงหาคม 2557 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญวันแม่ (วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) และร่วมพิธีวางรัตนมงคลศิลาฤกษ์สร้าง “ศาลาโรงทาน” เพื่อให้แล้วเสร็จพร้อม “รัตนอุโบสถศาลา” ตามกำหนดเปิดในปี 2016 สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามโทร: (951) 360-3795, 360-3495