ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 9 พฤษภาคม 2558

ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการรื้อฟื้น “ตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชน” โดยคณะกรรมการวัดไทยฯ ฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีท่านสุมนะ พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ เป็นประธาน ดำเนินการเตรียมความพร้อมประสานงานกับทางซิตี้ นครลอสแองเจลิส เป็นเบื้องต้น ทำตามเงื่อนไขที่ทางซิตี้ต้องการ เช่น ปรับพื้นที่เป็นที่จอดรถให้เพียงพอกับพื้นที่ที่จะ ใช้บริการ จนกระทั้งได้รับไฟเขียวจากทางซิตี้ วัดไทยฯ จึงจัดให้มีการแข่งขันประกวดอาหารหลักของตลาด คือ ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยว และ ผัดไทย เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม โดยคณะกรรมการตัดสินได้คัดเลือกผู้เข้าสมัครแข่งขั้นทั้ง 3 รายการ ได้สิทธิ์ในการขายอาหารในตลาดวัดไทยเรียบร้อยแล้ว

สำหรับรายการอาหารอื่นๆ ข้าวแกง กล้วยทอด ขนมหวาน เป็นต้น คณะกรรมการใช้วิธีจับสลากในกรณีที่ผู้สมัครเกิน กว่า 1 เจ้า ซึ่ง ณ วันนี้ คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ ร้านส้มตำ มีผู้ได้สิทธิ์ขาย 4 เจ้า ก๋วยเตี๋ยว 4 เจ้า ผัดไทย 2 เจ้า กล้วยทอด 2 เจ้า ข้าวแกง 4 เจ้า ขนมครก 1 เจ้า กระเพาะปลา 2 เจ้า และขนมหวาน อีก 2 เจ้า โดยทั้งหมดที่ได้สิทธิ์ขายนี้ คณะกรรมการต้องนำเอารายชื่อทั้งหมดเสนอต่อ Health Department เพื่อขอใบอนุญาตให้ขายอาหารได้ ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ ดังนั้น ทางวัดไทยฯ ที่ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า จะเปิดขายอาหารได้ตั้งแต่วันที่ 9-10 พฤษภาคมเป็นต้นไปนั้น ก็มีอันต้องเลื่อนออกไปตาม เงื่อนไขดังกล่าว เมื่อดำเนินการเรียบร้อยเมื่อไหร่แล้ว คณะกรรมการฝ่ายตลาดอาหารจะแจ้งให้ทราบถึงวันเปิดบริการ ทันที ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ย้ำกันอีกครั้ง วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2558 นี้ เป็นวันสอบ “บาลีสนามหลวง” ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยจะมีพระ ธรรมทูตจำนวน 80 รูป สมัครเข้าสอนในระดับประโยค ป.ธ. 1-2 ประโยค 3 ถึง ประโยค 5 เป็นการทดสอบความรู้ ด้านภาษาบาลี เพื่อแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย ณ สนามสอบวัดไทยฯ ของเรา โดยแม่กองบาลี สนามหลวง พระพรหมโมลี จากวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จะเดินทางมาดำเนินการสอบเอง โดยทางวัดไทยฯ เป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้า-เพล ทั้ง 3 วัน ขอเชิญพี่น้องไทยผู้ศรัทธานำ อาหารหวานคาวตามที่สะดวกไปร่วมถวายกันได้ ตามวันดังกล่าว

สุดท้ายขอประกาศอนุโมทนาพี่น้องไทยผู้ศรัทธาถวายปัจจัยพระธรรมทูต จำนวน 3-400 รูป ที่จะเข้าร่วมประชุมสมัชชา สงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ณ วัดไทยฯ ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน ศกนี้ พร้อมทั้งร่วมงานฉลอง สมณศักดิ์พระราชคณะชั้นเทพ ถวายหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ ดังต่อไปนี้ คุณศิต $200 พิชัย-ชมภูนุช-ปิยนุช อัมภาส $200 (วรรณพร เหรียญรัตน์-ดวงพร จิตรานุเคราะห์ $200 สง่า รัศมี $200 ร้านอาหาร "ไทยทวิสต์" เมืองชิโนฮิลส์ $200 Rachanee, Arthur, AAron MCDee $200 สุจิตรา สนามทอง $200 สาลี่ สุจริตกุล $200 ดวงใจ กูรมะโรหิต $200 โสภณ-บัวทิพย์ มั่นคง $200 มาโนชญ์-วรยา สุขตลอดชีพ $400 ปัทมา โอฮาร่า-จันทนี เขมะสุวรรณ $400 Lee Wong $200 ไมกี้&รัตน นามวงค์ $200 เปล่งศรี-Herbert Calbo และครอบครัว $200 อำนาจ-ปิยะนุช เจริญสุขวานิช $4,000 นันทวรรณ สุนทรธรรม $200 สุรศักดิ์-วราภรณ์-ดร.เจฟฟ์ วงศ์ข้าหลวง และครอบครัว $200 จงกลนี ศิริอนันต์ $200 ละมุล Dull หิรัญสมบูรณ์ $200 อรนุช ลัทธิธรรม และครอบครัว $200 ประทุม โกมลมิศร์ $200 Joann – Stephen Verduzco $200 คณะผู้สูงอายุ $200

วลัยรัตน์ ธารากุลประทีป $200 ฉลาด-สารินี โปร่งอ่อน $200 นิดา สิทธิเดช&นัตินา ไทยสมบูรณ์ $200 ธิดารัตน์ "เน" จันทราภัน $200 และ อัจฉรา สีประเสริฐ-วชิรวิทย์ กาญจนาพันธ์โชค $200 ขอให้ประสบสุขสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรม ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ