ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 1 กุมภาพันธ์ 2563

ย้ำกันอีกครั้งสำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทางโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย แอลเอจัดพิธีไหว้ครูประจำปี และงานวันเด็กแห่งชาติ ขอเชิญท่านผู้ปกครองพาลูกๆ หลานๆ ไปร่วมพิธีไหว้ครู มอบดอกไม้บูชาครู และกราบขอพรจากคุณครู โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมช่อดอกไม้ให้ผู้ปกครองได้ซื้อหาให้เด็กๆ นำไปมอบให้กับคุณครู พร้อมทั้งนำอาหาร (Pot Luck) ไปรับประทานร่วมกันด้วย โดยในงานนี้ทางโรงเรียนได้ เชิญครูเก่าซึ่งเคยสอน ณ วัดไทยฯ ไปร่วมพิธีและพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนทัศนะกับครูรุ่นปัจจุบันด้วย

ในส่วนของงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยจัดขึ้นในวันเดียวกันกับวันพิธีไหว้ครู คือ วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ แต่เป็นช่วงเวลาหลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวิลลี่ วัฒนวงษ์คีรี และเพื่อนๆ จัดของขวัญตามเฉลี่ยอายุของเด็กๆ วัดไทยฯ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยม จำนวน 360 ชิ้น มามอบให้กับทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ก็ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมสนุกรับของขวัญชุดน่ารักๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติโดยพร้อมเพรียงกัน

อันเนื่องด้วยพิธีไหว้ครูดังกล่าว ทางโรงเรียนโดยคณะครูอาสาได้พร้อมใจกันคัดเลือกนักเรียนและผู้ปกครองดีเด่นเข้ารับช่อดอกไม้และประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนและผู้ปกครองมีแรงจูงใจให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนยิ่งๆ ขึ้น โดยมีรายนามผู้ปกครองและนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตรดังต่อไปนี้

ผู้ปกครองดีเด่น วันเสาร์, อนุบาล : คุณธัชกร คุ้นช์, ป. 1 : คุณเจนจิรา เมฆรุ่งจรัส, ป. 2 : คุณเสาวลักษณ์ นิรมาณการย์, ป. 3 : คุณวิจารณ์ บุญรัตนไพจิตรม, ป. 4 : คุณมนตรี หาญวุฒินานนท์, ป. 5-6 : คุณแม่ณัฐนรี เพี้ยนศรี, มัธยม : คุณอาจินต์ จิราจินต์, เครื่องสาย : คุณดวงกมล หาญวุฒินานนท์, ปี่พาทย์ : คุณรัสรินทร์ สิทธิรัฐพงศ์, คุณพิไลพร ภูมะธน, นาฏศิลป์ : คุณประภาพรรณ ภักดีชน เทเลอร์, Prapapan Pakdeechon Taylor

ผู้ปกครองดีเด่น วันอาทิตย์, อนุบาล : คุณฐายิกา คงศรีประพันธุ์ , ป. 1 : คุณ Aubrey Loria, ป. 2 : คุณจุฑามาศ เลิศฐิติตระกูล, ป. 3 : คุณนรากรณ์ ศรีสังข์งาม, ป. 4 : คุณธนพร เตชวุฒิวัฒน์, ป. 5-6 : คุณแม่จีราวรรณ จิราจินต์, มัธยม : ดร. ธนพร แทมมี่ ชิฟเลท, เครื่องสาย : คุณธัญชนก เอนกสุวรรณมณี, ปี่พาทย์ : คุณอารีรัตน์ สิทธิเขตร์, คุณวรัญญา กิลแมน, นาฏศิลป์ : คุณจิตรา คำสะอาด

นักเรียนดีเด่น วันเสาร์, อนุบาล : เจคอบ ไดมอนด์, ป. 1 : จัสมิน คอนโด, ป. 2 : ชัญญา เดชสถาพรกิติ, ป. 3 : ฐิรญา สุวรรณศิริศิลป์, ป. 4 : เทย่า สไนเดอร์, ป. 5-6 : ด.ญ. ณัฐศิรินทร์ เพี้ยนศรี, มัธยม : ปุณณภา มีเพ็ชรทาน, เครื่องสาย : ธนพร ธนกรเกษมไชย, ภาคิน เดชาถา, จิณา ดารณี เฮเกอร์, ปี่พาทย์ : สเตฟานี รินทร์รญา ฮอลลี, โทบี้ ภูมะธน, เจสซี่ เชยโสภณ, นาฏศิลป์ : ดาห์เลีย ช้อยช่างทอง, นิสา ศิวโมกธรรม, ชาลิสา จิราจินต์, เบญญาภา สุขสงวน

นักเรียนดีเด่น วันอาทิตย์, อนุบาล : แมกซ์เวลล์ ยิ่งจรัสแสง, ป. 1 : ไพลิน เทเลอร์, ป. 2 : เอมมิลี เคซาด้า, ป. 3 : ธาร เนียมทอง, ป. 4 : ลิซ ชัยศักดิ์เลิศ, ป. 5-6 : ด.ญ. ชาลิสา จิราจินต์, มัธยม : เรืองฤทธิ์ นิ่มนวล, เครื่องสาย : มอลลี่ ยูสเตรส, วราลี นิ่มนวล, มาณิการ์ แซ่โง้ว, ปี่พาทย์ : ธาร เนียมทอง, ไมเคิล กิลแมน, วรินทร์ ริ้วทวี, นาฏศิลป์ : ไพลิน เทเลอร์, ปุญชรัสมิ์ นิลตะสุวรรณ์, อลิสา อนันต์บัณฑิตกุล


ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญ วันมาฆบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สหรัฐอเมริกา โดยคุณแอนนา ชินน์ คุณซูซี่ สตีเวนสัน เป็นประธานจัดงานและทอดผ้าป่า จึงขอเชิญร่วมสมทบทุนหรือออกร้านอาหารโรงทานมา ณ ที่นี้