ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 1 พฤศจิกายน 2557

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย จัดงานพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี ปิยะพัชรี-เชนวริทธิ์ ศิลปีไวทย์ เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน มีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 1 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากกงสุลสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย มาร่วมในพิธีด้วย ในการนี้มีคณะอุบาสก-อุบาสิกา จากเชียงใหม่-กรุงเทพ โดยการนำของพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ (ดร.ดวงคำ) ผจล.วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และคณะกรุงเทพฯ นำโดยพระอาจารย์ธวัชชัย ชิโนรโส มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาปสาทะของท่านทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ มีความเจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนา เทอญ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันพ่อแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com


2 พฤศจิกายน 2557 สมาชิกชาวจุฬาฯ รุ่น ๕ ขอเรียนเชิญทอดผ้าป่าวันคล้ายวันเกิดสมาชิกชาวจุฬาฯ รุ่น ๕ เพื่อหารายได้สมทบ “ทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา” ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495