ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 4 กุมภาพันธ์ 2560

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรตัวแทนคณะสงฆ์ไทยทำหน้าที่ดูแลการคณะสงฆ์ไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจตามรักษา ศรัทธาของญาติโยมที่ประกอบสัมมาชีพอยู่ตามรัฐต่างๆ มาเป็นเวลา 40 ปีเศษ (ก่อตั้งเมื่อปี 2519/1976) ได้มีพัฒนาการมา ตามลำดับ โดยเฉพาะด้านการศึกษาของพระสงฆ์ธรรมทูต ซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างมากสำหรับการยกระดับการทำงานให้ เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยล่าสุดสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้จัดตั้ง “สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา” ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับ สนุนให้การศึกษาด้านภาษาบาลี ภาษาที่จารึกหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่คุ้นเคยกันในคำว่า “พระไตรปิฎก” เป็น หน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์สาวกที่ต้องรู้ภาษาบาลี เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยอยู่ในความดูแลและรับ ผิดชอบของ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 3 และเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมือง ริเวอร์ไซด์

สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมีการจัดสอบวัดความรู้ความเข้าใจภาษาบาลีในช่วง เดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งปีนี้กำหนดจัดสอบในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2560 ณ สนามสอบวัดไทยลอสแองเจลิส แต่ ก่อนที่จะมีการวัดความรู้นั้น ทางสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้มีการอบรมบาลีก่อนสอบ เรียกว่า “โครงการอบรมบาลีสัญจร” โดยจัดอบรมหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆ ในเขตแคลิฟอร์เนียใต้ คือ วัดไทยลอสแองเจลิส วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ วัดป่าธรรมชาติ ลาพวนเต้ วัดพระธรรมกาย อาซูซ่า วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ ชิโนฮิลส์ วัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดมาร์ วัดชาวพุทธ เมืองซานเบอนาดิโน และวัดพุทธวิปัสสนา เมืองลองบีช โดยวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชญาณโกศล เจ้าอาวาส รับเป็น เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม

เพื่อให้โครงการอบรมบาลีสัญจรดังกล่าวประสบความสำเร็จ คณะกรรมการซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาส วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เป็นประธาน จึงขอความร่วมมือจากวัดต่างๆ ในเขตแอลเอและใกล้เคียง พร้อมใจกันจัดทอดผ้าป่าเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้น ณ วัดไทยลอสแองเจลิส วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เป็นการน้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ที่พระพุทธองค์ทรงแสดง “หัวใจ” ของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูป เข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยมิได้นัดหมายกันมาก่อน ซึ่งพระพุทธองค์ได้แสดงหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ชาวพุทธนิยมเรียกวันมาฆบูชาอีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระธรรม” โดยพิธีการในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์นั้น ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ไม่ต่ำกว่า 50 รูป การสวดมนต์ทำนอง สรภัญญะ และการแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละวัด รายการสุดท้าย คือ การทอดผ้าป่าหาทุนสนับสนุนโครงการอบรมบาลี สัญจรของสมัชชาสงฆ์ไทย ก็ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ จัดถวายเป็นประจำทุกๆ คือวันเสาร์นั้น วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้ คุณอาร์ต อรรณภา บัตเลอร์ และครอบครัว ร่วมใจกัน เป็นเจ้าภาพ โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. หรือหนึ่งทุ่มเป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องพสกนิกรชาวไทยไปร่วมพิธีโดยทั่วกัน


วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา จัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ถวายผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณเขมชาติ คุณมณฑาทิพย์ ชำนาญรบ เป็นประธานจัดงาน และประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญเนื่องในวันมาฆบูชา (วันเพ็ญเดือน 3) วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี (คืนวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 น. (วันจริง) ร่วมเวียนเทียน อีกครั้ง) ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com