ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 12 พฤษภาคม 2555

วัดไทย ลอสแองเจลิส ผ่านไปแล้วกับงาน วิสาขบูชาโลก ซึ่งจัดขึ้นที่วัดไทย ลอสแองเจลิส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2555 มีการจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี มีพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนไปร่วมในพิธีกันอย่างมากมาย โดยงานนี้ได้กงสุลใหญ่คนใหม่ เจษฎา กตเวทิน เป็นประธานเปิดงาน

วัดไทย ลอสแองเจลิส กำหนดจัดงานใหญ่ 4 งานพร้อมกันระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2555 โดยงานแรกเป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตทั่วโลก 280 รูป งานที่สอง เป็นงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญครั้งที่ 36 งานที่สามเป็นงานทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อใหญ่พระราชธรรมนิเทศ หัวหน้าคณะสงฆ์ ครบ 80 ปี และงานที่สี่จะเป็นงานสมโภชวัดไทยฯ ครบรอบ 40 ปี ซึ่ง "ท่านมหาเริ่ม พระครูสิริกิตติ ญาณวิทเทศ ได้เดินทางกลับเมืองไทยไปเมื่อค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อไปประสานงานการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 40 ปีวัดไทยลอส แอนเจลิส กำหนดเดินทางกลับแอล.เอ. ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้


วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานมหากุศล สร้างหลังคารัตนอุโบสถศาลา และ วันวิสาขบูชา เฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. โดยมีคุณไลล่า Rose เป็นประธานสร้าหลังคาอุโบสถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้โทร. 951-360-3795 หรือ www.sudhavasa.org