ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 9 กรกฎาคม 2559

ผ่านไปเป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย เป็นโครงการร่วมแรงร่วมใจระหว่างวัดไทยแอล.เอ. กับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดย ศ.ประภาศรี สีหอำไพ และ รศ.ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้จุดประกายตอบรับความดำริของ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร ขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระเทพโสภณ หัวหน้าสงฆ์ หรือเจ้าอาวาสวัดไทยฯ เมื่อปี 2527 เป็นต้นมา ปีนี้เป็นปีที่ 33 แล้ว คณะครูอาสาฯ ปีนี้มี อ.ปิ่น ดร.ปิยานี จิตร์เจริญ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้าคณะ หรือเป็นครูใหญ่ นำน้องๆ ครูอาสาให้ การศึกษาอบรมลูกหลานไทยด้วยความทุ่มเทเกินร้อย และยังเปิดรับสมัครเรียนทุกวัน

สัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2559 เป็นสัปดาห์แห่งเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดไทยร่วมกับคณะ ครูอาสาฯ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยพิธีเริ่มเวลา 08.30 น. ของวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม เป็นต้นไป ขอเชิญญาติโยม และผู้ปกครองไปร่วมพิธีหล่อเทียนโดยพร้อมเพรียงกัน เชื่อกันว่าการทำบุญหล่อเทียนพรรษา ถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดใดวัดหนึ่งสำหรับจุดในเวลาทำวัตรเช้า-เย็นตลอดพรรษา จะทำให้มีสติปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียน ที่สว่างในยามค่ำคืน และวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม เวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป คณะครูอาสาจัดพิธีแห่เทียนพรรษาก่อนนำ ขึ้นถวายพระคุณเจ้าวัดไทยฯ เพื่อจุดในยามทำวัตรสวดมนต์ดังที่เคยปฏิบัติกันมา ขอเชิญญาติโยมสาธุชนและผู้ปกครอง ไปร่วมพิธีโดยพร้อมกัน

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 กรกฎาคม ศกนี้ ณ สนามสอบบาลีสนามหลวงวัดไทยลอสแองเจลิส แม่กองบาลีสนามหลวง โดย พระราชปริยัติโมลี รองเจ้าคณะภาค 9 วัดโมลีโลกยาราม เป็นผู้แทน ร่วมกับสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัชชาสงฆ์ไทยฯ จัดสอบซ่อมบาลีสนามหลวง โดยจะมีพระธรรมทูตที่ต้องการยกระดับความรู้ในด้านปริยัติธรรมฝ่ายบาลี ตามเกณฑ์ของคณะสงฆ์ไทยเข่าร่วมสอบไม่ต่ำกว่า 30 รูป ขอเชิญญาติโยมสาธุชนผู้ศรัทธานำอาหารหวานคาวไปร่วมถวาย พระคุณเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม นี้ เวลา 16.30 น. หรือ 4 โมงเย็นครึ่ง ขอเชิญคณะกรรมการบริหารวัดไทยฯ ทุกท่าน ร่วมประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของวัดไทยฯ โดยเฉพาะงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร ซึ่งกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 (หลวงเตี่ยมรณภาพวันที่ 2 กันยายน) โดยพร้อมเพรียงกัน


วัดสุทธาวาสจัดทำบุญวันอาสาฬหบูชา หล่อเทียน เข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 นี้ โดยมีคุณลิสา วิชยานนท์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ จึงประกาศขอเชิญชวนสาธุชนออกโรงทานและร่วมทอดผ้าป่าสร้างโรงทานในวันดังกล่าว เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com