ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 5 กันยายน 2558

เดินทางกลับเมืองไทยเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำหรับคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน โรง เรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดย ว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี หัวหน้า คณะ นำเพื่อนๆ ครูอาสาอีก 11 ท่าน เดินทางมาให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทย ในต่างแดนตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นมา ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558 รวมเวลา 9 สัปดาห์ ตลอดเวลาดังกล่าวคณะครู อาสาต่างได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อลูกหลานไทยอย่างเข้มแข็งอดทนเสียสละ เป็นที่ประทับใจและซาบซึ้งสำหรับผู้ปกครอง ทั่วหน้า

ก่อนการเดินทางกลับเมืองไทย 1 วัน คือวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม โรงเรียนวัดไทยฯ โดยคณะสงฆ์และผู้ปกครองได้ร่วมใจกัน จัด งานเลี้ยงส่งขอบคุณและอำลาอาลัยอีกครั้ง โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย คุณเก็จนภา ศิริ และคณะกรรมการ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง เป็นความประทับใจมิลืมเลือน โดย ทั้งวัดไทยฯ และสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณรับรองความเสียสละทุ่มเทของคุณครู เป็นเครื่อง เตือนความจำของกันและกันด้วย ซึ่งวัดไทยฯ ขออนุโมทนาขอบคุณสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ไว้ ณ โอกาสนี้ ที่แสดงน้ำใจเกื้อกูล คณะครูอาสาตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ เป็นอย่างดี

ในส่วนของโรงเรียนภาคปกติ ได้เปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบไปแล้วเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีคณะครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 9 คน เป็นกำลังหลักในการปลุกจิตสำนึกลูกหลานไทยทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์เป็นเวลา 1 ปี โดยคณะครูทั้ง 9 คน ประกอบด้วย ครูอาตี้ร์ สันติ อุตรธิยางค์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สอนชั้น ป. 1 ครูเตย วรรณวิภา เที่ยงธรรม ครุศาสตรมหาบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย สอนชั้นอนุบาล ครูเมย์ จิราวรรณ ตุ้มสุด ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 สอนชั้น ป. 2 ครูเจ ธนวรรณ แสงวิสุทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สอนชั้น ป. 3

ครูฝน นพรัตน์ จรัสแสงสกุล ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สอนชั้น ป. 4 ครูเอ็ม ชนะพล สมบูรณ์ ครุศาสาตร บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สอนชั้น ป. 5-6 ครูแพร อรพิชญา พงษ์อัมพรพิชญ์ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สถาบันพัฒนศิลป์ สอนนาฏศิลป์ ครูเตย กนกลักษณ์ ทะปัญญา ศิลปบัณฑิต สถาบันพัฒนศิลป์ สอนดนตรีไทยเครื่องสาย และ ครูเอฟ ณยศ สาตจีนพงษ์ ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สอนดนตรีไทยปีพาทย์ โดยทั้ง 9 คนร่วมแรงร่วมใจกับคณะครูอาสาท้องถิ่นช่วยกัน ขับเคลื่อนโรงเรียนวัดไทยฯ เพื่อลูกหลานไทยเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา สัปดาห์แรกที่เปิดเรียนผู้ปกครองสนใจส่งลูกหลาน เข้าเรียนทั้งเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 208 คน คุณครูทั้งหลายสอนด้วยความสนุกสุดเหนื่อยไปตามๆ กัน อย่างไรก็ตามโรงเรียน ยังคงเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่เชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจไปสมัครเรียนกันได้ทุกวัน หรือติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่โทร 818-445-6366

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ พร้อมด้วยคณะสงฆ์และกรรมการวัดร่วมใจกันงานบุญพิธีเนื่องในวันครบรอบมรณภาพของ “หลวงเตี่ย” ท่านเจ้าคุณพระ ธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการวัดไทยฯ และเจ้าอาวาสรูปที่ 3 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระสงฆ์เจริญพระ พุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 80 รูป มาติกาบังสุกุลอุทิศถวายหลวงเตี่ย และร่วมรับประทานอาหารจากโรงทาน ตลอดงาน ขอเชิญศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ขออนุโมทนาเจ้าภาพโรงทานบริการอาหารฟรี ในงานบุญพิธีอุทิศถวาย “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร ตามที่ได้แจ้งความ จำนงไว้ดังนี้ คณะศิษย์หลวงเตี่ย คุณสมพงษ์ คำชำนาญ บริการกระเพาะปลารสเด็ด คุณแสงมณี โพธิ์ศรี ก๋วยเตี๋ยวหมูเลิศรส คณะแม่ๆ (ผู้ปกครองนักเรียน) บริการขนมปังสังขยา คุณวาสินี ธรรมปัญญา บริการข้าวเหนียวทุเรียน คุณแม่ทองหล่อ เมย์ บริการน้ำดื่ม คณะปัญจดี คุณเล็ก เพ็ญกุล บริการก๋วยเตี๋ยวหลอด บูชาคุณหลวงเตี่ย ปุ๋ย บางกอกมาร์เก็ต สมาคมไทยปักษ์ ใต้ สมาคมอีสาน ขนมครกคุณนิตย์ ผลอนันต์ และ คุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม ขออนุโมทนาสาธุ ขอให้เจริญสิริสวัสดิ์และเจริญ ในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญงานสลากภัต-สารทไทย-ตานก๋วยสลาก-บุญข้าวสาก-ชิงเปรต ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายสลากภัต ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558 คุณกิจจา-คุณรัชดา คุณาธรรม ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันสารทไทย ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495