ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 18 สิงหาคม 2555

ในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ที่วัดไทย ดี.ซี. มีกิจกรรมทำความดีหลายอย่าง แต่อยากเชิญชวนทุกท่านที่สนใจใคร่ศึกษาและปฏิบัติธรรม ตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดไทยฯดี.ซี. ทุกๆ วันเสาร์เวลาบ่าย ๒ โมงเย็นเป็นต้นไป มีการสวดมนต์ย่อ, เจริญจิตภาวนา ตามแนวมหาสติปัฏฐาน โดยมีพระวิปัสสนาจารย์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด, สนทนาธรรม ตอบปัญหาธรรมะ จากพระอาจารย์วิปัสสนาที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี มีความชัดเจนในแง่มุมของการปฏิบัติ ปริยัติความรู้จากพระไตรปิฏกแน่น และวาทะคมคายในการตอบปัญหาธรรมะได้อย่าเข้าใจแจ่มแจ้งโดย พระมหาสุตาล สิทฺธิผโล และทีมงานพระวิปัสสนาจารย์วัดไทยฯดี.ซี.


วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมฟังธรรมพระเจ้าสิบชาติ ขออนุโมทนาขอบคุณ เจนนิเฟอร์ เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์พระเจ้าสิบชาติกัณฑ์ “พระสุวรรณสาม” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เวลา 12.30


การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย โดยได้รับความร่วมมือจากโครง การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดส่งคณาจารย์จาก สถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ปีนี้เป็นปีที่ 29 แล้ว คณะอาจารย์จำนวน 12 ท่าน ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้าคณะ ดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ วันที่ 20 มิถุนายน เป็นต้นมา ผู้ปกครองสนใจส่งลูกหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 127 คน

เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดให้มีพิธีมอบสัมฤทธิบัตร ถือเป็นวันปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ท่านกงสุลบรรณา วังวิวัฒน์ ผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มอบดอกไม้ขอบคุณคณะครูอาสา ที่เสียสละแรงกายแรงใจอบรมสั่งสอนลูกหลานไทยอย่างทุ่มเทตลอดเวลา 7 สัปดาห์ และขอบคุณผู้ปกครองและท่านผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย ที่ช่วยเหลือกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเข้มแข็ง ทำให้การ เรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่นบรรลุเป้าหมายในที่สุด

ท่านกงสุลบรรณา วังวิวัฒน์ กล่าวแสดงความยินดีที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม ไทย โดยเฉพาะวัดไทยแอลเอ. เป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรมด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแก่เยาวชนเชื้อสายไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดน เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก หวังว่าเยาวชนเหล่านี้ในวันข้างหน้า นอกจากจะเป็นพลเมืองดี ของสังคมไทยแล้ว พวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ช่วยเหลือประเทศชาติได้ไม่น้อยกว่าผู้คนในบ้านเมืองของเรา จึงขอให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ด้วย

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อนเสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) จึงกำหนดเปิดเรียนตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 สิงหาคม นี้เป็นต้นไป โดยปีการศึกษานี้โรงเรียนพุทธศาสนา วัดไทยฯ ร่วมกับโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดส่งครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี จำนวน 9 คน มาดำเนินการเรียนการสอนร่วมครูอาสาท้องถิ่นอีก 11 คน ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ชั้นอนุบาล สอนโดย ครูโอ๋ ขวัญชนก เกษรบัว จากครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และ ครูมาร์ช มนัญชยา เพชรูจี จากศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ช่วยกันสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูรติ งามกลิ่นสุคนธ์ จากครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอกประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูแอ๊ต เศรษฐพรรณ ยูวะเวส (ครูท้องถิ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูรัศมี อนันตเสถ (ครูท้องถิ่น) และ ครูโบว์ พีรญา ตั้งพจน์ทวีพร จากครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอกศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูโนะ พิชนก จำปาทอง จากครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอกมัธยมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ครูท๊อป พงษ์พัฒน์ สมณะคีรี จากครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอกมัธยมศึกษา และชั้นมัธยม สอนโดย ครูพี พีริยา หาญบำรุงธรรม จากครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอก มัธยมศึกษา

ส่วนการเรียนการสอนนาฏศิลป์ยังคงเป็น อ.กังวาล เกิดผล เป็นเสาหลักอยู่เช่นเดิม โดยมี ครูมาร์ช มนัญชยา เพชรูจี จากศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอกนาฏยศิลป์ เป็นครูผู้ช่วย และดนตรีไทย สอนโดย ครูต่อ สันติ วิลัยสูงเนิน และครูแตงโม วีรวรรณ คชรัตน์ จากครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอกดนตรีศึกษา ช่วยกันสอนทั้งปี่พาทย์และเครื่องสาย ใช้เวลา เรียนช่วงเช้าระหว่าง 09.00-11.45 น. ภาษาไทยเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น. และวิชานาฏศิลป์สอนตั้งแต่เวลา 16.00-17.30 น. ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป อ.สุทธิวัสส์ คำภา นักสมุนไพรบำบัดชื่อดัง เจ้าของหนังสือ ชื่อ "เปิดตู้เย็น เป็นตู้ยา" "ชีวิตนี้อยู่ได้ 150 ปี" "กินเป็นลืมป่วย" ฯลฯ กำลังได้รับความนิยมในเมืองไทย จะเดินทางมา บรรยาย เรื่อง "การใช้สมุนไพรให้เหมาะสมกับการรักษาโรค" ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง วัดไทยฯ ขอเชิญพี่น้องไทยที่สนใจไปร่วมฟังคำบรรยายและถามปัญหาต่างๆ ที่สงสัยโดยพร้อมเพรียงกัน