ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 27 มิถุนายน 2558

ผ่านไปแล้วด้วยความเรียบร้อยอลังการ สำหรับงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 17 “แอ่วเอื้องเมืองเหนือ” ของโรงเรียนพุทธศาสนา วัดไทยแอล.เอ. เปิดพื้นที่ ณ โรงละครโรงเรียนมัธยมพาโนรามา เมืองแวนนายส์ ให้ลูกไทยหลาน ไทยได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมจากคณะครูอาสาท้องถิ่น และจากครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเวลา 1 เต็ม เด็กๆ แสดงได้ดีเกินคาดหมายตรึงพี่น้องไทยที่ไปให้กำลังใจจนเสร็จสิ้นการแสดง เห็นความสามารถและความตั้งใจ ของเด็กๆ แล้ว คณะครูอาสาและผู้ปกครองที่รวมพลังร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมงาน เป็นเวลาแรมเดือน หายเหนื่อยเป็น ปลิดทิ้ง ลูกหลานไทยไม่เคยสร้างความผิดหวังเลยจริงๆ

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. โดยคณะครูอาสาท้องถิ่นและจากครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอกราบขอบพระคุณพระเดช พระคุณหลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศ และพระคุณเจ้าวัดไทยฯ ทุกรูปที่เมตตาสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ด้วยดีมาตลอด ขอบคุณคณะกรรมการวัด และผู้ปกครอง ที่ร่วมใจกันจัดเตรียมงานทุกอย่างด้วยความเสียสละ อดทนและทุ่มเท ขอบคุณพี่น้องไทยทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่วนนี้ให้เกียรติมาเป็นกำลังใจเด็กๆ ของเรา จนงานประสบ ความสำเร็จอย่างน่าชื่นชมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

สำหรับโรงเรียนภาคฤดูร้อน ซึ่งเปิดเรียนมาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะครูอาสาสมัครจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จากเมืองไทยในนามโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 12 ท่าน มีว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี เป็นหัวหน้าคณะ หรือ ครูใหญ่ ช่วยกันให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทย อย่างเสียสละและทุ่มเท โดยเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองเพื่อปฐิมนิเทศ ชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน และรับฟังข้อคิดความเห็นของผู้ปกครอง เพื่อปรับทิศทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ต่อไป และวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป คณะครูจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียน รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของครู ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 ของเด็กๆ นักเรียน ก็ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วม พิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทางโรงเรียนจัดเตรียมดอกไม้ไว้บริการเรียบร้อยแล้ว


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขออนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน และเจ้าภาพโรงทานทุกคน ที่มาร่วมงานบุญสมโภช 19 ปี วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA, ฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ, ตราตั้งพระอุปัชฌาย์, รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาธรรมนิเทศ) พระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร กลฺยาณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ขอให้มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ มีความเจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนา เทอญ.

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าป่าสามัคคี ทำวัตรสวดมนต์ เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2558 วีระ-ศุภลักษณ์ สาตรักษ์ ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าเข้าพรรษา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, 360-3495