ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 22 มิถุนายน 2562

งานบุญพิธีสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ 87 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานอำนวยการวัดไทยลอสแองเจลิส เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีพระสงฆ์ธรรมทูตทั่วอเมริกา ยุโรป และจากประเทศไทย เข้าร่วมพิธี 118 รูป โดยท่านเจ้าคุณพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณมังกร ประทุมแก้ว และภริยา คุณกมลภัทร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 2 และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ท่ามกลางพระสงฆ์และญาติโยมที่สนใจเข้ารับฟังแน่นอุโบสถศาลา คณะวัดไทยฯ รู้สึกซาบซึ้งประทับใจและขออนุโมทนาขอบคุณพระคุณเจ้าและญาติโยมทุกท่านที่เข้าร่วมบุญพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ผ่านไปแล้ว 1 สัปดาห์สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส โดยเชิญคณะครูอาสาสมัครจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 12 ท่าน มี อ.มงกุฎ ประครองสุข ผอ.โรงเรียนบ้านจอมศรี อ.นาคู กาฬสินธุ์ เป็นหัวหน้าคณะ หรือครูใหญ่ เดินทางมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน เป็นต้นมา จนถึงวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่ทางโรงเรียนจัดงานพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมเป็นเวลาการเรียนการสอน 9 สัปดาห์ สอนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ รวม 5 วัน ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. แล้วมีเรียนชมรมเสริม เช่น ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ศิลปะประดิษฐ์ เป็นต้น จนถึงเวลา 17.00 น. ขณะนี้ทางโรงเรียนยังเปิดรับสมัครนักเรียนทุกวัน ขอเชิญท่านปกครองพาบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้ทุกวัน

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยลอสแองเจลิส เมื่อค่ำวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถศาลา โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานอำนวยการ ได้ประกาศแต่งตั้งให้ พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) วัดพระเชตุพน กรรมการบอร์ดวัดไทยฯ เป็นประธานกรรมการหาทุน นายโอฬาร บุญรักษ์ เป็นรองประธาน โดยมี นายจาตุรงค์ งามอารีย์ นางกนกวรรณ รอดโฉม นางเพ็ญแข ติลกมนกุล นางไลล่า โรส นางวนิดา ศรีวะรมย์ นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ นางรุ่งฤดี ธนสุกาญจน์ นางรัชดา คุณาธรรม นางจีน่า ปรีชา เป็นกรรมการ โดยมี นางสาววิจิตรา กาญจนทัพพะ เป็นกรรมการและเลขานุการ ก็ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมกันบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมบริจาคทรัพย์ซ่อมแซมปฏิสังขรณ์อุโบสถศาลาตามกำลังศรัทธาที่คณะกรรมการแต่ละท่าน หรือที่วัดไทยแอลเอ โทร. 818-780-4200


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างเสาฐานอุโบสถ ต้นละ $ 1,000 และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลต้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณะกุศลอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน มีบริการโรงทานฟรี ฟังปาฐกถาธรรม โดยพระพรหมบัณฑิต ศ. ดร. ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ร่วมกันนะครับ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com