ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 6 ตุลาคม 2561

เทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2561 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ผ่านมา 2 เดือนเศษแล้ว วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นวันออกพรรษา หลังจากนั้นก็จะเป็นเทศกาลทอดผ้ากฐินทั้งกฐินหลวงและกฐินราษฎร์ เป็นเวลา 1 เดือน โดยเป็นพระ วินัยบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกที่จำพรรษาไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน สามารถกราน ผ้ากฐิน คือ แสวงหาผ้าไตรจีวรชุดใหม่ได้ จึงกลายเป็นประเพณีให้ญาติโยมชาวพุทธ โดยเฉพาะชาวพุทธไทยรับภาระเป็น ผู้จัดถวายผ้าไตรจีวรถวายพระคุณเจ้าผู้อยู่จำพรรษาเอง โดยเรียกว่า “ผ้ากฐิน”

สำหรับวัดไทยฯ ของเรา เป็นผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล ปัจจุบัน พระราชทานให้ คุณจาตุรงค์ งามอารีย์ เป็นผู้ถวาย และถือว่าเป็นประธานจัดงานด้วย กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 โดยวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน เป็นงานประเพณีลอยกระทง คุณตุ๊กตา มาร์ นายกสมาคมไทย ล้านนา เป็นประธานงานลอยกระทง จัดประกวดนางนพมาศ สตรีในประวัติศาสตร์ของไทยสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ผู้ริ เริ่มทำกระทงรูปดอกบัว เป็นประเพณีมาถึง ปัจจุบัน โดยมี คุณหทัยทิพย์ “ทิชา” นมัสศิลา แห่ง Tranquility Body Spa เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีบริวารกฐิน

การทอดกฐิน เป็นการทำบุญพิเศษที่ได้กระทำสืบเนื่องมาแต่ครั้งพุทธกาล เป็นบุญซึ่งมีที่มาแตกต่างจากการถวายทานอื่นๆ โดยทั่วไป คือการถวายทานทั่วไปมักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ขอให้พระบรมศาสดาทรงอนุญาต ส่วนกฐินทานเป็นพุทธานุญาตโดย ตรง นับเป็นทานอันเกิดจากพุทธประสงค์โดยแท้ และทรงอนุญาตให้ทอดได้ปีละ 1 ครั้ง จึงนับว่าเป็นบุญอันมหาศาล นอก จากสงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบ 3 เดือน ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้มีผ้านุ่งห่มใหม่ ไม่กังวลด้วยการเป็นอยู่ ถือเป็น การทะนุบำรุงพระศาสนาแล้ว ยังได้รับอานิสงส์ทำให้เกิดมาในตระกูลที่ดีมีสัมมาทิฐิ มีลักษณะที่งดงามสมส่วนผิวพรรณ งดงามมีทรัพย์สมบัติมาก ไม่ลำบากในการแสวงหาทรัพย์ และเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมบังเกิดในสวรรค์ ขอเชิญพี่น้องไทย ร่วมบุญงานประเพณีลอยกระทง และร่วมบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไทยฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานประเพณี ลอยกระทง วัดไทยลอสแองเจลิส ร่วมประชุมพร้อมกันอีกครั้ง เพื่อประเมินผลการเตรียมความพร้อมของงาน และพิจารณา รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงาน ขอเชิญประชุมพร้อมกัน ณ อาคารศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง โดยพร้อมเพรียงกัน


วัดสุทธาวาส เชิญร่วมบำเพ็ญบุญออกพรรษาและตักบาตรเทโว มีกิจกรรมฟังเทศน์รักษาศีล ถวายสังฆทาน ตักบาตรเทโว โรงทานอาหารการกุศล ทำบุญให้ทาน ตักบาตรพระประจำวันเกิด พิธีทอดผ้าป่า และ ตลาดอาหารการกุศล โดยมี คุณเชสเตอร์ Algoe คุณสุภาพร นันทนเมธี เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 a.m. – 02.30 p.m.


วัดเมตตาวนาราม 13560 Muutama Lane PO Box 1409 Valley Center, CA 92082 Tel: 619-813-8461 ขอเชิญร่วมงาน “กฐินสามัคคี” เพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 มีคุณปัญจมาภรณ์ อ่ำพันธุ์ และครอบครัว คุณ Balaji Ramsubrahma คุณ Kimberly Lem และคณะเป็นเจ้าภาพ กำหนดการเริ่มงานตั้งแต่ 9.00 น. จนถึง 12.30 น.


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทำบุญวันออกพรรษา-เทโวโรหณะ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา บังสุกุลอุทิศ ฟ้อนเล็บถวายความอาลัย ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com