ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 26 สิงหาคม 2560

เปิดเรียนไปเรียบร้อยโรงเรียนวัดไทยแล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัด ไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ วันเสาร์-อาทิตย์ โดยคณะครูอาสาท้องถิ่น และมีคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการ สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน เป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนให้การเรียนการสอนดำเนินไปตามเป้าหมาย เด็กๆ ได้รับการอบรมบ่มเพาะทักษะ 4 อย่าง คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างต่อ เนื่องและสอดคล้องกันระหว่างภาคฤดูร้อน (9 สัปดาห์) และภาคปกติวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นที่พอใจและชื่นชม ของผู้ปกครอง เด็กๆ ก็สนุกสนานรักที่จะมาโรงเรียน

นอกเหนือจากเป็นการเปิดเรียนวันแรกสำหรับปีการศึกษา 2560 คณะครูอาสาฯ ของเรา นำโดย ครูแต๋ว สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ ครูอาวุโสที่อยู่คู่กับโรงเรียนวัดไทยฯ มาแต่แรกเริ่ม ร่วมกับครูอาสาประจำการ 1 ปี จัดประชุมปฐมนิเทศ “ครูอาสาพบผู้ปกครอง” เพื่อแนะนำคณะครูอาสาฯ และนำเสนอแผนการสอนประจำปี พร้อมทั้งโชว์อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เตรียม มาจากเมืองไทย สร้างความมั่นใจและประทับใจให้ปกครองมากยิ่งขึ้น โดยรายการสุดท้ายเป็นการโชว์นาฏศิลป์ชุด ฟ้อนแพน โดยครูอิงอิง กัญญากร ตั้งกุลธร ประกอบการบรรเลงดนตรีไทยสด โดยครูเจ๋ง อนุเทพ มีเลิศสม และครูนุ อนุรักษ์ รักสถิตกุล และรายการทดสอบความรู้ของนักเรียนเพื่อสะดวกกับคณะครูอาสาในการจัดเข้าชั้นเรียนด้วย

สำหรับปีนี้คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย......

1. นางสาวเกษมศรี “ครูนาย” บุญศรี ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา จุฬาฯ ความสามารถพิเศษ งานศิลปะ ถ่ายรูป โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รับหน้าที่สอนชั้น ป. 1

2. นายอนุสรณ์ “ครูเต้ย” ฐานะวิวัฒน์เจริญกุล ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ความสามารถพิเศษ ทำอาหารไทยและขนมไทย จีบผ้า จัดดอกไม้ประดับเวที และงานประดิษฐ์ต่างๆ รับหน้าที่สอนชั้น ป. 4

3. นางสาววนาลี “ครูมะลิ” ชาฌรังศรี ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาฯ ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะไทย การวาดลายไทย วาดภาพจิตรกรรมไทย และการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐาน รับหน้าที่สอนชั้น ป. 2 และหัวหน้าครูอาสา

4. นางสาวศุภรดา “ครูยู่ยี่” ภาสตโรจน์ ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ จุฬาฯ ความสามารถพิเศษ รำไทย แต่งหน้า ทำผม งานปักผ้าด้วยมือ ทำอาหารและขนม ไทย อาหารอีสาน ผูกผ้าประดับเวที รับหน้าที่สอนชั้นมัธยม

5. นายอนุเทพ “ครูเจ๋ง” มีเลิศสม ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น รับหน้าที่สอนดนตรีไทย เครื่องสาย และผู้ช่วยหัวหน้าครูอาสา

6. นางสาวกัญญากร “ครูอิงอิง” ตั้งกุลธร ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 ภาควิชานาฏยศิลป์ สาขานาฏยศิลป์ ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ความสามารถพิเศษ แต่งหน้า ทำผมและแต่งตัวนักแสดง การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐาน การตัดต่อเพลง รับหน้าสอนนาฏศิลป์

7. นายอนุรักษ์ “ครูนุ” รักสถิตกุล ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ ความสามารถพิเศษ ใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี สอนดนตรีไทย รับหน้าที่สอนดนตรีไทย ปี่พาทย์

8. นางสาวมนัสนันท์ “ครูโบ” รังษีธนะศักดิ์ ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง เล่านิทาน รับหน้าที่สอนชั้นอนุบาล

9. นางสาวทิพย์ชยา “ครูปอย” เอี่ยมวัฒนดุสิต ปริญญาตรี คณะมุษยศาสตร์ สาขาดนตรี วิชาเอกดนตรีไทย ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย แต่งหน้า ทำผม ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สอนชั้น ป. 3 และ

10. นายณัฐชนนท์ “ครูออย” ม่านทอง ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ จุฬาฯ ความสามารถ พิเศษ งานศิลปะ ถ่ายภาพ งานออกแบบโปรแกรม Adobe รับหน้าที่สอนชั้น ป. 5-6

ตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26-27 สิงหาคม เป็นต้นไป คณะครูทั้ง 10 นี้ ก็จะทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยในต่างแดน อย่างเข้มข้นและเข้มแข็งเฉกเช่นทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจพาลูกหลานไปสมัครเรียนกันได้ ทางโรง เรียนยังคงเปิดรับสมัครอยู่ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

เหลือเวลาอีกสัปดาห์เดียวเท่านั้นสำหรับงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพของ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธาน อำนวยการและเจ้าอาวาสวัดไทยแอลเอ และผนวกงานทำบุญครอบรอบ 100 วัน ถวาย “หลวงตา” ท่านพระครูเกษมศาสนวิเทศ โดยกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ด้วยพิธีทำบุญตักบาตรและถวาย สักการะอนุสาวรีย์หลวงเตี่ย จากนั้นก็จะบุญพิธีบนอุโบสถศาลา พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ขอเชิญศิษยานุศิลป์และพี่น้องไทย ทุกท่านไปร่วมบุญ โดยพร้อมเพรียงกัน


วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันสารทไทย ทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณสุนทรี คุณสุภาภรณ์ พัฒน์ดิศักดิ์กุล เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

วัดสุทธาวาสเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “งานสลากภัต-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-ชิงเปรต” วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายสลากภัต ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทางวัดเตรียมสลากภัตไว้ให้บูชาสำหรับท่านสาธุชนผู้ไม่ได้นำมา ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

และวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยกงสุลใหญ่ธานี แสงรัตน์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยผู้มีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำไว้ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการสาธิตฯ