ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 26 กรกฎาคม 2557

3 สิงหาคม 2557 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญวันแม่ (วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) และร่วมพิธีวางรัตนมงคลศิลาฤกษ์สร้าง “ศาลาโรงทาน” เพื่อให้แล้วเสร็จพร้อม “รัตนอุโบสถศาลา” ตามกำหนดเปิดในปี 2016 สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามโทร: (951) 360-3795, 360-3495


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “วันแม่แห่งชาติ" วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ฟังเทศมหาชาติชาดก กัณฑ์ชูชก ฟัง-ชม ดนตรีไทย ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญสลากภัต-ตานก๋วยสลาก-บุญข้าวสาก-ชิงเปรต วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายสลากภัต ฟังเทศมหาชาติชาดก ฟัง-ชม ดนตรีไทย และถวายผ้าป่าสามัคคี


ผ่านไปเรียบร้อยและอลังการงานสร้าง สำหรับเจ้าภาพเทศน์มหาชาติกัณฑ์หิมพานต์ ซึ่งวัดไทยฯ จัดเทศน์ทุกวันอาทิตย์ บ่าย 2 โมง ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา โดยกัณฑ์หิมพานต์ เป็นกัณฑ์ที่ 2 ประกอบด้วยพระคาถา 134 พระคาถา คณะครู อาสาฯ ภาคฤดูร้อน นำโดย อ.ภัทรพร สิงห์ชัย ครูใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้ปกครองนักเรียน ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ เทศน์ พระประยนต์ โสภณญาโณ เป็นองค์แสดง โดยคณะครูอาสาได้จัดริ้วขบวนแห่กัณฑ์เทศน์รอบๆ อุโบสถศาลาอย่าง สวยงามและสนุกสนาน นักเรียนทุกระดับชั้นแต่งชุดไทยสวยงามน่ารัก เข้าร่วมขบวนแห่ตามที่คุณครูจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นภาพที่ประทับใจยิ่ง

ก่อนการเทศน์ คณะครูอาสาได้จัดให้มีการแสดงรีวิวประกอบการเทศน์ โดยดำเนินตามเนื้อเรื่องที่กล่าวไว้ในกัณฑ์หิมพานต์ กล่าวถึงพระเวสสันดรบริจาคช้างปัจจัยนาค ซึ่งเป็นช้างคู้บ้านคู่เมืองให้กับพราหมณ์ชาวเมืองกาลิงคะ เป็นเหตุให้ชาวนคร สีพีโกรธแค้น ให้เนรเทศพระเวสสันดรออกจากวังไปอยู่เขาวงกต ตัวละครเป็นนักเรียนระดับประถมต้นและประถมปลาย โดยมีหนูน้อยอนุบาลแต่งชุดสวยงามออกมาเต้นตามจังหวะเพลงอย่างน่ารัก เป็นที่ชอบใจของผู้ปกครองและผู้มาฟังเทศน์ แน่นอุโบสถศาลาเป็นอย่างมาก

สำหรับปัจจัยในการเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ซึ่งคณะครูอาสาภาคฤดูร้อนรวบรวมได้ทั้งจากการจัดพิธีหล่อเทียน การไปขอ รับบริจาคจากพี่น้องไทยทุกๆ วันเสาร์ที่ไทยทาวน์ บนถนนฮอลลีวูด ช่วงที่มีการทำบุญตักบาตรหน้าไทยแลนด์พลาซ่า โดย ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย สรุปว่าได้ปัจจัยกัณฑ์เทศน์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,300 เหรียญ จึงแจ้งมาเพื่ออนุโทนาบุญร่วมกัน

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคฤดูร้อน อ.ภัทรพร สิงห์ชัย ครูใหญ่ และเพื่อนๆ ครูอาสาฯ จัดกิจกรรมงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ครั้งที่ ๑๔ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ แสดงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย เกิดแรงบันดาลใจกล้าแสดงออกตามกิจกรรมต่างๆ ที่คณะครูอาสาฯ จัดขึ้น ในการนี้ ทางโรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง กรุณาให้บุตรธิดาแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดที่สุภาพเรียบร้อย ไปร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว และขอความร่วมมือนำอาหาร (Pot Luck) ตามที่สะดวกไปเลี้ยงเด็กๆ และรับประทานร่วมกัน เป็นการพบปะสังสรรค์ปฏิสัมพันธ์ในหมู่ผู้ปกครองและคณะครูอาสาฯ พร้อมทั้งอยู่ชมการแสดงของลูกหลานด้วย