ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 11 มกราคม 2557
วัดพุทธเมตตาธรรม
2412 WEBSTER, AVE MORENO VALLEY, CA 92553
(951)924-1925
Cell (951)879-6409
7 มกราคม พ.ศ. 2557

เนื่องด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา เวลา 09.00 P.M. คุณแม่หล้า คำใบ ซึ่งเป็นโยมแม่ผู้บังเกิดเกล้าของอาตมาภาพเอง มีอาการเจ็บป่วยอย่างหนัก ลูกหลานได้รีบนำส่งโรงพยาบาล REVERSIDE หมอและพยาบาลได้ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ รุ่งขึ้นวันที่ 6 มกราคม เวลา 03.00 P.M. โยมแม่ถึงแก่กรรม กำหนดการฌาปนกิจศพของโยมแม่หล้า คำใบ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 03.00 P.M ณ สุสาน RIVERSIDE

อาตมาภาพในนามพระลูกชายของโยมแม่หล้า คำใบ และในนามเจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาธรรม จึงขอเจริญพร-เรียนเชิญสมาชิกของวัดทั้งพี่น้องชาวลาว-ชาวไทย ท่านที่รักนับถือ ผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ไปร่วมไว้อาลัย และเป็นเกียรติแก่คุณแม่หล้า คำใบ ผู้วายชนม์ในวัน-เวลา-สถานที่ดังกล่าว


ขอเจริญพร ด้วยความนับถือ

พระอาจารย์สอนสวรรค์ อภิญฺญาโณ
เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาธรรม

หมายเหตุ รายละเอียดต่าง ๆ ให้สอบถามไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของวัดได้ตลอดเวลา

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานปฏิบัติธรรมบวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังพระธรรมเทศนา แสดงโดยพระครูสุธรรมโสภณ เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com


โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอลเอ กำหนดเปิดเรียนภาคที่ 2 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 20 สัปดาห์ ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน โดยช่วงเช้าเวลา 09.00-11.30 น. เป็นการเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย เวลา 12.00-16.00 น. เป็นการเรียนภาษาไทย และเวลา 16.00 น. เป็นเรียนและฝึกซ้อมนาฏศิลป์และดนตรีไทย เชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปเรียนตามช่วงเวลาดังกล่าว

สำหรับนักเรียนสมัครใหม่ ทางโรงเรียนยังคงเปิดรับสมัครเหมือนเดิม โดยรับสมัครเด็กๆ ตั้งแต่อายุ 4 ขวบขึ้นไป ชำระค่า ธรรมเนียมตลอดภาคการศึกษา 150 เหรียญ ขอเชิญผู้ปกครองที่สนใจให้ลูกหลานเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อ ช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทยในต่างแดน ไปสมัครเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องธุรการโรงเรียน