ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 พฤษภาคม 2562

“หลวงตาประทีป” ท่านพระครูเกษมศาสนวิเทศ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคหัวใจ ล้มเหลว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ด้วยสิริอายุ 84 ปี พรรษา 62 คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัด โดยหลวงพ่อใหญ่วัดไทย ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ได้พร้อมใจกันจัดงานบุญพิธีครบรอบวันมรณภาพในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรต้นเดือน หลวงพ่อใหญ่นำพระสงฆ์วัดไทยเดินลงจากอุโบสถศาลา รับบิณฑบาตจากญาติโยมที่ยืนเรียงรายคอยใส่บาตรอยู่รอบๆ อุโบถศาลา จากนั้นขึ้นสู่อุโบสถศาลาพระสงฆ์ 9 รูป สวดพระพุทธมนต์ด้วยบทธรรมนิยามสูตร บังสุกุล และแสดงอนุโมทนากถา คณะเจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล แล้วพร้อมใจกันถวายภัตตาหารเพล เป็นอันเสร็จพิธี ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ตลอดสัปดาห์นี้ (วันที่ 20-24 พฤษภาคม) ณ วัดไทยลอสแองเจลิส มีญาติโยมผู้สนใจพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณไม่ต่ำกว่า 80 ท่าน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการ “สัปดาห์แห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน” ดำเนินการอบรมและนำกรรมฐาน โดย พระอาจารย์พระมหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช แห่งมูลนิธิธรรมจาริก กาญจนบุรี โดยใช้อาคารเรียนศาลา พระธรรมราชา นุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นบน เป็นที่ปฏิบัติด้วยความสะดวกสบาย นำปฏิบัติและจัดกิจกรรมอันเนื่องด้วยการปฏิบัติ เช่น ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม สอบอารมณ์ ฟังธรรมบรรยายเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการของพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้น เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. (ตีห้าถึงสามทุ่ม)

ขออนุโมทนาบุญขอบคุณเจ้าภาพอาหารกลางวันบริการผู้ปฏิบัติธรรมตลอดโครงการ คือ คุณหมอจำนงค์-คุณหมอเปรมฤดี จันทรา คุณอนินทิตา กลิ่นเกล้า ร้าน Life Thai Fusion Valencia คุณนวลศรี โตศุขะ และเพื่อน คุณนุชยา อึ้งวชิรา และเพื่อนๆ คุณรุ้งตะวัน Magness แห่งร้าน Rice Avenue Sunland คุณรสสุคนธ์ พลอยไพเราะห์ และเจ้าของร้าน Thai Original BBQ ถนน 3 ซึ่งเจ้าภาพแต่ละวันนำอาหารมากอย่างหลากชนิดมาบริการอย่างจุใจ ขออนุโทนาบุญ ขอจงประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและเจริญในธรรมตลอดกาลนาน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ปริวาสกรรม ระหว่างวันที่ 7-16 มิถุนายน 2562 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com

และทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างเสาฐานอุโบสถ ต้นละ $ 1,000 และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลต้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณะกุศลอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน มีบริการโรงทานฟรี ฟังปาฐกถาธรรม โดยพระพรหมบัณฑิต ศ., ดร. ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ร่วมกันนะครับ มีรถรับส่ง..จากวัดไทยลอสแองเจลิส (คนละ $ 15) ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com