ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 30 มิถุนายน 2555
วัดสุทธาวาส วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ตักบาตรพระประจำวันเกิด หล่อเทียนเข้าพรรษา และเวียนเทียนเนื่องในงานบำเพ็ญบุญ “วันอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา” ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สุณี Dietz, ณัฐกร Swope และจันทร์เพ็ญ Schalbe เป็นประธานทอดผ้าป่าป่าสมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา และวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญมหามงคล สร้างพระประธาน ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์

วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขออนุโมทนา/ขอบคุณ ประธานจัดงาน/ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ได้มาร่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถ-พระธาตุดอยสุเทพ(จำลอง)-นมัสการรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ในวันอาทิตย์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ที่วัดพุทธิชิโนฮิลส์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญร่วมงานบุญกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก ครบรอบวันมรณภาพพระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร ผู้ก่อตั้งวัดพุทธิชิโนฮิลส์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.

ประกาศการจับสลาก รายได้เพื่อทอดกฐินสามัคคีนานาชาติ 2555 ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา

รางวัลที่ 1 The New I-Pad คือ นิตยา โชติรโส กิ๊บสัน
รางวัลที่ 2 I-Pod Touch 32 G คือ Jasmine โทร. 323-206-7716
รางวัลที่ 3 Digital Camera คือ Ratchanee Chanchun โทร. 323-668-2729
ติดต่อรับรางวัลได้ที่ 323-404-3020

ขอเชิญร่วมงาน Hawaii Night การกุศล สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดพุทธิชิโนฮิลส์ วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.00 น. - 24.00 น. ณ Arcadia โดยวงดนตรีมรกตสยาม พร้อมนักร้องประจำวง เช่น สุพรรณิกา ฉายาพรรณ, ธีรา เอมเปรมศิลป์, นวลลดา บุษยะจินดา ติดต่อสอบถามได้ที่วัดพุทธิชิโนฮิลส์ บัตรราคา $ 25, $ 30


วัดไทยลอสแอนเจลีส "เนื่องในโอกาศครบ 40 ปีของวัดไทยลอสแอนเจลีส ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน ดำเนินการสอนโดย 1.พระมหา ดร.ไพเราะ ฐิตสีโล วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง 2. พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ. 9 วัดพระเชตุพน 3. พระมหาสุภณ สติสมฺปนฺโน ป.ธ.7 วัดพระเชตุพน ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555(2012) สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาสุภณ โทร 818-284-8605 หรือคุณนุชนารถ ศิริน โทร 818-635-6460"

งาน "มหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย" ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด"เทิดไท้84 พรรษามหาราชา" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมฉลองพระชนมายุ 84 พรรษาของพระองค์ท่าน โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ร่วมใจกันจัดขึ้นเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงละครโรงเรียนพาโนรามาไฮสคูล เมืองแวนนายส์ ถือเป็นความสำเร็จที่เกินคาดหมายอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าจะมีพี่น้องไทยเข้าไปชมความ สามารถของลูกๆ หลานๆ เชื้อสายไทยประมาณ600 คน น้อยกว่าทุกครั้ง แต่การแสดงของหนูๆ ทั้งหลายก็สร้างความ ตื่นเต้นสนุกสนานและเร้าใจตลอดเวลา

ภายในงาน "มหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย" ชุดสุดท้ายของการแสดงเป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านนาฏศิลป์อีสาน เปิดตัววง โปงลางอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเด็กๆ ของแผนกดนตรีไทยบรรเลงได้อย่างไพเราะ สมกับที่ฝึกซ้อมมาเป็นแรมเดือน ครูเอ ทนงศักดิ์ จันทร์บุญล้อม ที่เฝ้าประคบประหงมเด็กๆ เหล่านี้ ฝึกซ้อมทุกๆ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

เห็นเด็กๆ โชว์ความสามารถทั้งดนตรีและนาฏศิลป์ได้อย่างงดงามแบบนี้ ทำให้ฝ่ายบริหารของโรงเรียน ท่านพระครูสุมณฑ์ ธรรมวงศ์ พระครูใหญ่ มาลี มาโรจน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาและเยาวชน ครูเปิ้ล วาสินี ธรรมปัญญา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย ครูแต๋ว สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ คณะครูอาสาท้องถิ่นและประจำการ 1 ปี ตลอดจนคณะผู้ปกครองต่างก็มีกำลังใจที่จะสานงาน นี้ต่อไป เพื่อให้ลูกหลานของเรามีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถ เสริมสร้างให้ลูกหลานไทยรักและผูกพันในความเป็นไทย สืบสานเป็นมรดกอันล้ำค่าต่อไปนานเท่านาน

รายรับจากการจัดแสดง "มหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย" ครั้งนี้ทางฝ่ายบัญชีของโรงเรียน สุกัญญา วัตรสถาพร แจ้งมาว่ารายรับทั้งหมดคือ 24,234.99 เหรียญ รายจ่ายทั้งสิ้น 22,017.50 เหรียญ

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้น คณะครูอาสาฯ โดย ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ จัดงานปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียน เป็นรายการ "คุยกับคุณครู" เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และรับฟังความ คิดเห็นจากผู้ปกครองเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง เหมาะสม ที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ ด้วย จึงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมกับคณะครู ตามวันและเวลาดังกล่าวโดย พร้อมเพรียงกัน

วันเข้าพรรษาปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555 โดยตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วัดไทยฯ จัดให้มีเทศน์มหาชาติ พรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายก่อนได้ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกผนวชจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ เจ้า โดยการพรรณนาหรือการเทศน์นี้ได้แบ่งออกเป็นตอนๆ เรียกว่า กัณฑ์ ได้ 13 กัณฑ์ วัดไทยฯ จัดเทศน์ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เริ่มกัณฑ์แรก คือ กัณฑ์ทศพร ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม เป็นต้นไป คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 นำโดย ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ จึงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดจัดงานฉลองสมณศักดิ์พระครูชั้นพิเศษ ที่ พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ และฉลอง เสาเสมาธรรมจักรพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ ในวัน อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 นั้น จำเป็นต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากตรงกับวันที่วัดจัดงานพิธีอาสาฬหบูชา และกิจกรรมอัน เนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษาอยู่แล้ว เป็นการไม่สะดวกต่อการจัดงานฯ แล้วจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนต่อไป